Adfer 'elfennau allweddol' gwasanaeth Cymraeg NS&I

Alun Jones
BBC Cymru Fyw

  • Cyhoeddwyd
NS&I
Disgrifiad o’r llun,
Ers y llynedd, mae 17 o ddefnyddwyr y gwasanaeth Cymraeg wedi gadael.

Mae Cynilion a Buddsoddiadau Cenedlaethol (NS&I) ar fin ysgrifennu at y cwsmeriaid a arferai ddefnyddio'u gwasanaeth Cymraeg i ddweud bod "elfennau allweddol" y gwasanaeth wedi eu hadfer.

Ym mis Mawrth, fe wnaeth barnwyr yr Uchel Lys yng Nghaerdydd ddyfarnu bod penderfyniad NS&I i ddod â'u cynllun iaith i ben yn 2013 yn anghyfreithlon.

Bryd hynny, dywedodd y cwmni mai 107 o bobl oedd yn cysylltu â nhw yn Gymraeg, sef 0.007% o'r 1,549,577 sy'n gwsmeriaid yng Nghymru.

Ac ers hynny, meddai'r cwmni, mae 17 o ddefnyddwyr y gwasanaeth Cymraeg wedi gadael.

Ceir tudalennau Cymraeg ar wefan NS&I erbyn hyn, ac maen nhw yn y broses o drefnu cysylltiadau o'r wefan i bamffledi a ffurflenni Cymraeg,

Eu bwriad yw adfer y gwasanaeth ffôn erbyn mis Awst.

90 cwsmer

Dywedodd llefarydd ar ran NS&I, "rydym bellach wedi adfer elfennau allweddol ein gwasanaeth Cymraeg a byddwn yn ysgrifennu yn fuan i'r cwsmeriaid hynny a ddefnyddiodd y gwasanaeth yn flaenorol i roi gwybod iddyn nhw y gallan nhw unwaith eto ddelio gydag NS&I yn y Gymraeg.

"Ein blaenoriaeth yn awr yw adfer y gwasanaeth ffôn iaith Gymraeg ac rydym yn gobeithio y bydd yn fyw erbyn mis Awst.

"Byddwn yn ysgrifennu at y 90 cwsmer presennol a'r 17 a ddefnyddiai'r gwasanaeth Cymraeg pan ddaeth i ben ac sydd bellach wedi gadael NS&I, i'w hysbysu bod y gwasanaeth wedi ei adfer.

"Dylai'r llythyron fynd allan erbyn Mai 26".

Ychwanegodd eu bod yn bwriadu cyfarfod gyda Chomisiynydd y Gymraeg ym mis Gorffennaf i drafod y gwasanaeth.

Yn dilyn adolygiad barnwrol, y cyntaf ar gais y comisiynydd Meri Huws, y cafodd penderfyniad y cwmni ei ddiddymu. Hwnnw hefyd oedd y tro cyntaf i achos adolygiad barnwrol fod yn Gymraeg.

Dywedodd llefarydd ar ran Comisiynydd y Gymraeg: "Ar 6 Mawrth eleni fe ddyfarnodd yr Uchel Lys yng Nghaerdydd fod penderfyniad Cynilion a Buddsoddiadau Cenedlaethol i ddod â'i gynllun iaith i ben yn anghyfreithlon ac felly bod cynllun iaith y corff yn parhau'n weithredol.

"Mae swyddogion Comisiynydd y Gymraeg yn cadw gorolwg o'r sefyllfa."

Dywed Cynilion a Buddsoddiadau Cenedlaethol mai nhw yw "un o'r sefydliadau cynilion mwyaf yn y Deyrnas Unedig erbyn hyn, gyda mwy na 25 miliwn o gwsmeriaid a mwy na £100 biliwn wedi'i fuddsoddi".

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol