Cwynion am stadau heb eu gorffen

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Parc Pencae yn Llandybie ydy un o'r stadau dan sylw

Bydd cyfarfod yn cael ei gynnal rhwng swyddogion Cyngor Sir Gaerfyrddin ac un o aelodau seneddol yr ardal yn ystod yr wythnosau nesa' wedi degau o gwynion fod gwaith ar nifer o stadau tai y sir heb ei gwblhau.

Ar raglen MANYLU ar BBC Radio Cymru mae tenantiaid gwahanol stadau yn dweud eu bod wedi bod yn disgwyl am flynyddoedd i wahanol adeiladwyr orffen y gwaith yn iawn.

Yn eu plith mae Tudor Thomas a'i wraig Marian wnaeth symud i stad Parc Pencae yn Llandybie bum mlynedd 'nôl. Er eu bod nhw'n hapus gyda'u byngalo dormer, maen nhw ymhell o fod yn fodlon gyda chyflwr cyffredinol y stad.

'Gwifrau'n hongian'

"Dyw'r hewlydd ddim wedi cael eu gwneud a dim ond un palmant sy' wedi cael ei orffen," meddai Mr Thomas. "Mae pyst y goleuadau stryd a gwifrau yn hongian mas ohonyn nhw a does dim golau'n dod o un ohonyn nhw. Mae fel y fagddu yn y nos ac mae'n gallu bod yn beryglus."

"Dyw loriau sbwriel y Cyngor ddim yn dod o gwmpas y stad achos bod yr hewl ddim wedi ei gorffen, a dyw hi ddim wedi ei 'mabwysiadu' gan y Cyngor Sir. "

Dair milltir i ffwrdd ar stad Parc Fferws ym Mhenybanc mae cwynion tebyg gan Delyth Lloyd. Wedi wyth mlynedd yn aros i waith gael ei gwblhau ar y stad mae hi wedi cael digon.

"Pan ry'n ni'n ffonio'r datblygwr mae rhywun yn y swyddfa nhw naill ai yn addo'r byd i ni, neu dyw nhw ddim yn dod 'nôl aton ni. Ry'n ni wedi bod yn amyneddgar iawn ond mae wyth mlynedd yn llawer gormod o amser i aros."

200 o stadau

Doedd Huw Rhys Williams - y datblygwr sydd wedi codi'r ddwy stad ddim ar gael i wneud cyfweliad i Manylu, ond fe wnaeth e' roi datganiad i'r rhaglen.

Ynddo roedd e'n cydnabod fod Delyth Lloyd a thrigolion Parc Fferws wedi gorfod aros nifer o flynyddoedd i gwblhau'r ffordd, ond fe ddywedodd e' fod y gwaith hynny bellach wedi dechrau, a'i fod e'n gobeithio ei orffen erbyn diwedd y mis.

O ran cyflwr Parc Pencae yn Llandybie, fe ddywedodd Mr Williams y byddai'n rhaid gorffen y tai i gyd cyn gallu cwblhau'r gwaith priodol ar y stad.

Mae ymchwil Manylu yn dangos fod stadau heb eu cwblhau yn broblem gyffredin yn sir Gaerfyrddin. Fe ddywedodd un datblygwr wrth y rhaglen y gallai fod cynifer â 200 o stadau drwy'r sir heb eu cwblhau.