Etholwyr Cymru'n pleidleisio

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Bydd y blychau pleidleisio ar gyfer Etholiad Ewrop ar agor tan 10 yr hwyr

Mae'r gorsafoedd pleidleisio yn agor fore Iau wrth i etholwyr Cymru fwrw pleidlais yn Etholiad Ewrop.

Mae'r pleidleisio yn dechrau am 7yb ac yn gorffen am 10yh a'r cyfrif yn dechrau nos Sul.

Mae yna 11 plaid yn brwydro am y pedair sedd Gymreig yn Senedd Ewrop.

Does dim modd cyhoeddi'r canlyniad tan ar ôl 9yh ddydd Sul, Mai 25, gan fod pleidleisio'n digwydd ddydd Sul mewn nifer o wledydd Ewropeaidd eraill.

Mae gan bawb un bleidlais a fersiwn o'r bleidlais gyfrannol yw'r system bleidleisio.

Ac mae'r pedair sedd Gymreig yn cael eu dosbarthu ar sail nifer y pleidleisiau - mae'r pleidiau eisoes wedi dewis pa ymgeiswyr gaiff eu hethol os ydyn nhw'n ennill un, dwy, tair neu bedair sedd.

Straeon perthnasol