Trafod ad-drefnu gwasanaethau cardioleg Hywel Dda

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Ysbyty Bronglais yw un o'r pedwar ysbyty lle all gwasanaethau cardioleg newid

Bydd cynlluniau i ad-drefnu gwasanaethau cardioleg mewn pedwar ysbyty yng nghanolbarth a gorllewin Cymru yn cael eu trafod yn dilyn adroddiad beirniadol gan banel o arbenigwyr.

Mae Coleg Brenhinol y Ffisigwyr wedi galw am greu 'canolbwynt' gwasanaethau cardioleg arbenigol yn Ysbyty Glangwili, Caerfyrddin.

Gall hynny olygu lleihau gwasanaethau cardioleg mewn tri ysbyty arall.

Gofynnodd Bwrdd Iechyd Hywel Dda am adolygiad yn dilyn pryderon am ofal cardioleg.

Adolygiad

Y pedwar ysbyty dan sylw yw Bronglais yn Aberystwyth, Llwynhelyg yn Hwlffordd, Glangwili yng Nghaerfyrddin ac Ysbyty'r Tywysog Philip yn Llanelli.

Edrychodd y panel adolygu ar nifer o ddogfennau gan gynnwys llythyrau ac e-byst, a cafodd staff y bwrdd iechyd eu cyfweld.

Argymhellion yr adroddiad ym mis Mawrth oedd:

  • Canolbwyntio gofal cardioleg yn Ysbyty Glangwili, gan symud ynrhyw gleifion sy'n cyrraedd adrannau gofal brys mewn unman arall yn y bwrdd iechyd yn syth;
  • Cryfhau timau nyrsys arbenigol mewn ysbytai ymylol;
  • Sicrhau bod cardiolegydd ar gael ym mhob un o'r ysbytai eraill am o leiaf un diwrnod yr wythnos i gynnal clinig i gleifion allanol;
  • Creu arweinydd i wasanaethau cardioleg;
  • Ail-gyfri ffigyrau marwolaeth Llwynhelyg, yna ymgyrch newydd i sicrhau bod data yn cael ei gasglu yn gywir.

Dywedodd yr adroddiad bod dau gardiolegydd o ysbytai gwahanol wedi codi pryderon am y gofal i gleifion.

Roedd yr achosion mwyaf difrifol yn cael eu trin yn Ysbyty Treforys yn Abertawe - dan reolaeth Bwrdd Iechyd Abertawe Bro Morgannwg - lle roedd meddygon yn poeni na fyddai cleifion yn cael gofal mor dda wrth ddychwelyd yn ôl i ysbytai bwrdd iechyd Hywel Dda.

'Mater o frys'

Dywedodd cyfarwyddwr meddygol Hywel Dda, Dr Sue Fish bod cynllun yn cael ei drefnu i "drafod yr adroddiad a'i argymhellion yn fanwl, gan greu cynllun gweithredu fel mater o frys".

Ychwanegodd Dr Fish na fyddai unrhyw benderfyniad yn cael ei wneud tan ar ol yr arolygiad.

Dywedodd: "Mae gwella ein gwasanaethau cardioleg yn flaenoriaeth bwysig i ni, a darparu gofal clinigol hygyrch, diogel a chynaliadwy o'r radd flaenaf sy'n diwallu anghenion ein cymunedau.

"Er mwyn ymateb i adroddiad Coleg Brenhinol y Ffisigwyr mewn da bryd, mae angen i ni hefyd ddechrau gweithio nawr, dan arweiniad ein cardiolegyddion, i ganfod y model mwyaf diogel a phriodol er mwyn sicrhau gwasanaethau diogel yn y dyfodol."

Dywedodd y gweinidog iechyd, Mark Drakeford, bod yr adroddiad "yn dangos llawer o'r pethau yr ydw i wedi eu dweud dros y flwyddyn yr wyf wedi bod yn weinidog iechyd - ein bod ni yn ceisio gwneud gormod o bethau mewn gormod o leoliadau yng Nghymru".

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol