'Neb ar fai' medd rheolwr Gleision

Cyhoeddwyd
Y pwll gloFfynhonnell y llun, CPS
Disgrifiad o’r llun,
Doedd dim tystiolaeth o ddŵr y tu ol i wal yn y lofa yn ôl y rheolwr

"Does neb ar fai" am drychineb laddodd bedwar o lowyr yng nglofa Gleision, meddai cyn-reolwr y safle wrth lys y goron Abertawe.

Mewn cyfweliadau â'r heddlu, fe ddywedodd Malcolm Fyfield mai damwain oedd y digwyddiad.

Meddai'r dyn 58 oed, fyddai gweithwyr heb gynnal ffrwydrad yn y lofa petaen nhw'n gwybod y gallai 650,000 galwyn o ddŵr fod wedi llifo i mewn.

Bu farw Philip Hill, 44, Charles Breslin, 62, David Powell, 50, a Garry Jenkins, 39, yn y drychineb.

Mae Mr Fyfield a pherchnogion y lofa, MNS Mining yn gwadu cyhuddiadau o ddynladdiad.

'Dim camgymeriadau'

Ddydd Iau, fe glywodd y rheithgor rannau o gyfweliadau rhwng yr heddlu a Mr Fyfield yn y dyddiau a'r misoedd wedi'r digwyddiad.

Fe ddywedodd o wrth swyddogion nad oedd o'n credu bod unrhyw gamgymeriadau cyn y digwyddiad, ac na fyddai o wedi mynd gyda'i gyd-weithwyr petai o'n credu y byddai yna unrhyw berygl o ddŵr yn llifo i mewn.

"Mae synnwyr cyffredin yn dweud na fyddai'r dynion wedi ffrwydro'r tyllau petaen nhw'n gwybod faint o ddŵr oedd am lifotuag atyn nhw," meddai.

"Yn ogystal, fe roddais i fy hun yno gyda nhw i weithio yn yr ardal - gan mod i'n siwr nad oedd yna ddŵr yno.

"Dyw e ddim yn gwneud synnwyr mod i'n fodlon bod yno - hyd yn oed os wnes i anwybyddu diogelwch y dynion - os oedd cymaint o ddŵr y tu ôl i'r wal."

'Dŵr yn y to'

Fe glywodd y llys bod Mr Fyfield yn credu mai o'r to uwchben lle'r oedd y dynion yn gweithio ddaeth y dŵr.

Ffynhonnell y llun, South Wales Police
Disgrifiad o’r llun,
Bu farw Garry Jenkins, 39, Philip Hill, 44, David Powell, 50, a Charles Breslin, 62

"Dw i ddim yn beio unrhywun," ychwanegodd.

"Be' dw i'n ddweud ydy bod y dŵr yn y to, ac fe wnes i roi'r gallu iddo lifo i lawr.

"Doedd neb yn gywbod faint o ddŵr oedd am gwympo o'r to, a phan gwympodd o, dyna fe."

Fe fydd yr achos yn parhau ar 2 Mehefin.