Colli 150 o swyddi yng ngwmni Freeman UK yng Nghwm-carn

  • Cyhoeddwyd
Safle Freeman UK yng Nghwmcarn
Disgrifiad o’r llun,
Mae rhai staff yn dweud eu bod wedi cael cynnig swyddi ar safle arall yn Coventry, ond ar wahanol delerau ac amodau.

Bydd tua 150 o weithwyr yn colli eu swyddi mewn cwmni yn Sir Caerffili erbyn diwedd y flwyddyn.

Bydd rhai gweithwyr ar safle Freeman UK yng Nghwmcarn, sy'n rheoli digwyddiadau ac arddangosfeydd, yn colli eu swyddi y mis nesaf a bydd y safle yn cau yn gyfan gwbl erbyn mis Rhagfyr.

Mae rhai staff yn dweud eu bod wedi cael cynnig swyddi ar safle arall yn Coventry, ond ar wahanol delerau ac amodau.

Roedd llythyr i weithwyr ar safle Freeman UK yng Nghwmcarn, gafodd ei weld gan BBC Cymru, yn dweud wrthynt eu bod wedi cael eu dewis ar gyfer eu diswyddo.

Dywedodd y cwmni mewn llythyr ar ôl cyfarfod ym mis Mawrth ei fod yn ystyried diswyddo y rhan fwyaf o staff yng Nghwmcarn, gan symud y gwaith i safle newydd yn Ryton yn Swydd Warwick.

Gofynnwyd i'r cwmni am ymateb.

Mae'r llythyr yn dweud bod ei ymgynghoriad yn archwilio'r posibilrwydd o gynnig swyddi i'r staff mewn mannau eraill yn y cwmni, gan gynnwys yn Ryton.

Mae BBC Cymru hefyd wedi gweld llythyr diweddarach i weithiwr yn cadarnhau y bydd y gweithiwr yn cael ei ddiswyddo yn ystod yr haf.

Mae'r cwmni yn ychwanegu, fodd bynnag, y bydd yn parhau i chwilio am gyflogaeth arall ar gyfer yr aelodau o staff.

Yn ôl gwefan Freeman, maen nhw'n cyflogi 4,800 o staff llawn amser a 30,000 yn rhan amser mewn 40 lleoliad yn yr Unol Daleithiau, a naw yn y DU.