Croesawu cyw bach newydd

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Fe allai 10 o gyfeillion bach ymuno â'r cyw cyn bo hir

Mae un o brif atyniadau twristiaeth Sir Benfro wedi croesawu aelod newydd i'w teulu o bengwiniaid.

Mae gan Fferm Folly 24 o'r adar, ac mae'r cyw bach wedi deor o un o 11 ŵy.

Felly fe allai 10 o gyfeillion bach ymuno â'r cyw cyn bo hir.

Dywedodd Catrin Thomas, gofalwr y pengwiniaid:

"Ry' ni mor falch i gael ein cyw pengwin cyntaf yn y parc. Mae pawb yma yn teimlo fel rhieni balch, ac rydyn ni mor falch dros Donna a Diavlo [rhieni'r cyw]".

"Gobeithio mai dyma fydd dechrau nifer fawr o gywion yn cyrraedd ein hardal pengwiniaid Humboldt."

Fe agorodd ardal pengwins Fferm Folly flwyddyn yn ôl ac fe gafodd lle arbennig ei adeiladu ar eu cyfer, gan gynnwys pwll ac ardal chwarae.

Mae'r cyw bach o dan ofal ei rieni ar hyn o bryd, ac fe fydd ymwelwyr yn medru cael cipolwg ohono ar ôl iddo adel y nyth yn ddiogel.