Madron: Y Comic Modern

  • Cyhoeddwyd
MadronFfynhonnell y llun, Cube Interactive

Yn ogystal â gwasanaeth newydd BBC Cymru Fyw, mae yna ddatblygiad newydd cyffrous arall yn cael ei lansio yr wythnos hon. Madron yw'r comic aml-blatfform Cymraeg cyntaf erioed.

Mi fydd Madron yn ymddangos fel rhaglen wedi'i hanimeiddio ar S4C bob nos Iau am 19:50 o Mai 22, gyda'r storïau'n parhau wedi'r darllediad ar ap newydd. Bydd yna ap newydd i'w lawrlwytho ar ôl pob darllediad.

Y nôd yw rhoi'r stori yn nwylo'r gwylwyr gan gynnig antur newydd digidol iddyn nhw trwy gyfrwng y Gymraeg.

Mi fydd yr apiau yn cynnwys comics rhyngweithiol yn ogystal â fideos a gemau i'w lawrlwytho i dabled neu ffôn clyfar (iPhone/iPad ac Android).

Mae Osian, 13 oed o Gaerdydd eisoes wedi cael y cyfle i brofi'r ap newydd. Mae e wedi rhannu ei farn amdano ar wefan Pobl Caerdydd.

Ffynhonnell y llun, Cube Interactive

Torri tir newydd

Dywedodd Sioned Wyn Roberts, Comisiynydd Cynnwys S4C bod y prosiect aml-blatfform yma'n "torri tir newydd gan mai hwn ydi'r comic rhyngweithiol Cymraeg cyntaf a bydd pobl ifanc wrth eu boddau gyda'r animeiddiad a'r apiau rhyngweithiol".

Mae'r gyfres yn dilyn dau arwr ifanc, Seren ac Ishmael, ar antur enbyd ar draws Cymru, wrth iddyn nhw geisio difa feirws ffyrnig sy'n bygwth dinistrio'r ddynoliaeth, ac sydd hefyd yn troi pawb ynzombies.

Y ddau yma yw'r unig obaith, mae dyfodol y byd yn eu dwylo nhw.

Ffynhonnell y llun, Cube Interactive

Rhywbeth gwahanol ac arloesol i S4C

Meddai Sioned Wyn Roberts: "Mae stori Madron yn gryf, yn ddrama dda, ac yn rhywbeth ychydig bach yn wahanol, ac yn arloesol i S4C... Rydym angen cystadlu gyda'r darlledwyr hyn gan gynnwys CBBC, ac un modd o wneud hynny ydi i greu syniadau arloesol."

"Mae'r cyfuniad o stori, celf, cerddoriaeth a'r modd maen nhw wedi dod at ei gilydd yn gynhyrfus, ac yn gwneud stori a phrosiect diddorol" meddai Timothy Frogghart, cynhyrchydd cwmni Glasshead. Dyma'r cynhyrchiad cyntaf i'r cwmni gydweithio arno gyda S4C.

Gallwch lawrlwytho yr app ar ol y rhaglen heno ar dudalen Madron ar wefan S4C

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol