Gwesty i bobl ddall yn Llandudno yn cau ei ddrysau

  • Cyhoeddwyd
Gwesty
Disgrifiad o’r llun,
Mae Cymdeithas Brenhinol y Deillion yn dweud bod y penderfyniad i werthu'r gwesty wedi bod yn un anodd

Mae'r unig westy arbenigol yng Nghymru sydd yn cynnig gwyliau i bobl dall neu sydd gyda nam ar eu golwg yn mynd i gau.

Mae perchnogion gwesty'r Belmont yn Llandudno, Cymdeithas Brenhinol y Deillion, yn dweud bod y penderfyniad i'w werthu wedi bod yn un anodd.

Ond dim ond ychydig o'r stafelloedd sydd yn cael eu defnyddio ac maen nhw'n dweud nad ydyn nhw'n gallu fforddio i gadw'r lle ar agor.

Mae'r gymdeithas hefyd yn dweud bod gwerthu Belmont yn adlewyrchu'r ffaith bod pobl ddall rwan yn gallu mynd ar fwy o wyliau sydd ddim yn rhai wedi eu teilwra yn benodol ar eu cyfer nhw am fod cyfleusterau wedi gwella.

Mae gwesty arall, The Bradbury yng ngorllewin Sussex hefyd ar werth. Mae'r mudiad yn cydnabod bod na bosibilrwydd y bydd pwy bynnag fydd yn eu prynu yn eu newid ar gyfer diben arall.

Methu fforddio'r costau

Os y bydd hynny yn digwydd fydd na ddim gwesty arall yng Nghymru sydd wedi ei deilwra yn benodol ar gyfer pobl sydd wedi colli eu golwg.

Agorodd The Bradbury yn 1999 a'r Belmont dair blynedd wedyn. Mae bron i 20,000 o bobl wedi bod ar wyliau yno ac mae'r gymdeithas yn dweud na fyddai rhai wedi cael yr hyder i deithio yn bell fel arall.

Dywedodd Prif Weithredwr y gymdeithas, Eileen Harding: "Roedd hyn yn benderfyniad anodd iawn. Mae pawb yng Nghymdeithas Brenhinol y Deillion yn deall bod y gwestai yn lefydd arbennig i nifer sydd yn aros yno a bod staff wedi bod yn ganolbwynt i hynny.

"Mi fydd y gymdeithas yn defnyddio'r arian i gynnig mwy o gefnogaeth i bobl ddall a phlant a phobl ifanc sydd gyda nam ar eu golwg a'u teuluoedd ar draws y wlad."

"Y flaenoriaeth fawr i ni rwan yw gweithio gyda sefydliad yn yr ardaloedd i wneud yn siwr ein bod ni yn gallu cynnig gwyliau arall pan fydd y ddau le wedi eu gwerthu.

"Mi wnaethon ni drio cadw'r gwestai ar agor am y cyfnod hiraf posib fel lle arbenigol. Ond y realiti trist ydy mai dim ond 10% o'n stafelloedd ni sydd yn cael eu defnyddio a dydyn ni methu parhau i dalu'r costau."

Bydd The Belmont a'r Bradbury yn parhau ar agor yn ystod y cyfnod gwerthu.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol