Comisiynydd: Swinton wedi ymyrryd â hawliau iaith Gymraeg

  • Cyhoeddwyd
Meri Huws
Disgrifiad o’r llun,
Yn ôl Meri Huws doedd gan Swinton "ddim cyfiawnhad" dros ymyrryd

Mae comisiynydd y Gymraeg wedi dyfarnu bod cwmni Swinton wedi ymyrryd â hawl unigolyn i siarad Cymraeg.

Fe wnaeth swyddfa Meri Huws gyhoeddi eu bod yn ymchwilio nôl yn Chwefror, yn dilyn adroddiadau bod y cwmni wedi atal staff rhag siarad Cymraeg ar y ffôn.

Yn y dyfarniad, noda'r comisiynydd ei bod o'r farn bod "...[Swinton] wedi ymyrryd â rhyddid [unigolyn] i ymgymryd â chyfathrebiad Cymraeg, ac nad oes cyfiawnhad dros yr ymyrraeth honno".

Mae'r comisiynydd wedi rhoi cyngor i Swinton, sy'n dweud wrthyn nhw y dylai'r polisi ond caniatau Saesneg gael ei ddiddymu.

'Costau ychwanegol'

Mewn datganiad, dywedodd cwmni Swinton ei bod yn derbyn canfyddiadau'r comisiynydd, ac y bydd staff yn cael siarad Cymraeg gyda chwsmeriaid. Bydd y cwmni hefyd yn defnyddio system fonitro galwadau newydd i ddelio gyda galwadau Cymraeg.

Dywedodd llefarydd: "Mae Swinton yn gwerthfawrogi pob un o'i gwsmeriaid a staff yng Nghymru ac yn cefnogi rhyddid unrhyw un i siarad yr iaith y maen nhw'n ei ddewis.

"Yn dechrau eleni, bydd Swinton yn gadael i staff yng Nghymru drafod cynnyrch ariannol gyda chwsmeriaid yn Gymraeg.

"Tra bod Swinton wedi ei siomi gyda'r costau ychwanegol a'r cymhlethdod o weithredu system fonitro galwadau ar wahân, mae'n cydnabod pwysigrwydd ymchwiliad a chyngor comisiynydd y Gymraeg."

'Ble mae'r gosb?'

Mae Cymdeithas yr Iaith yn dweud eu bod yn falch fod Comisiynydd y Gymraeg wedi cynnal ymchwiliad ond yn dweud bod yr ymateb wedi bod yn wan.

Meddai Jamie Bevan, llefarydd hawliau Cymdeithas yr Iaith Gymraeg:

"Dylai hi fod wedi condemnio'r ymddygiad erchyll hwn mewn ffordd gryfach. Mae pryder gennym fod y comisiynydd yn gweithredu mewn ffordd hen ffasiwn, fel ei rhagflaenydd, Bwrdd yr Iaith, mae hi wedi dod i'r casgliad bod corff ar fai, ond ble mae'r gosb? Ble mae'r dilyniant?

"Dyw e ddim yn glir a yw hi wedi ceisio newid canllawiau'r rheoleiddiwr ariannol sy wedi arwain at y problemau ofnadwy hyn chwaith."