BBC Cymru Fyw

Addysg feithrin: Cyngor wedi gweithredu'n anghyfreithlon

Published
image captionMae'r ymgyrchwyr wedi croesawu'r penderfyniad

Mae'r Uchel Lys wedi dyfarnu bod Cyngor Rhondda Cynon Taf wedi gweithredu'n anghyfreithlon wrth gael gwared ag addysg feithrin i blant tair oed.

Roedd y cyngor wedi penderfynu codi'r oedran y mae plant y sir yn derbyn addysg lawn amser o dair i bedair oed er mwyn arbed arian.

Ond protestiodd rhieni ac mi wnaethon nhw lwyddo i gael adolygiad barnwrol.

Mae'r Uchel Lys wedi dweud nad oedd y cyngor wedi ystyried a oedd 'na ddigon o ofal plant fforddiadwy yn yr ardal.

Mae'r dyfarniad hefyd yn dweud nad oedd y cyngor wedi ystyried eu dyletswydd statudol ar gyfer plant mewn angen.

'Atal ar unwaith'

Yn dilyn y penderfyniad, mae'r undeb athrawon UCAC wedi dweud wrth Cymru Fyw y dylai'r cyngor atal y cynllunau i ddiswyddo staff - cynlluniau sydd eisoes yn y broses o gael eu gweithredu.

Dywedodd llefarydd ar ran UCAC: "Mae'r broses o ddiswyddo staff sydd wedi bod yn mynd rhagddi yn ystod y misoedd diwethaf wedi achosi straen a gofid sylweddol i'n haelodau.

"Gan fod ansicrwydd nawr ynghylch y penderfyniad gwreiddiol, galwn ar y cyngor i atal y broses ar unwaith nes bod y sefyllfa'n gliriach."

Mae'r grŵp wnaeth ymgyrchu am wrthdroi'r penderfyniad wedi croesawu'r dyfarniad.

'Mae'n wych'

Dywedodd Jo Caddy, un o'r ymgyrchwyr deithiodd i Lundain i glywed y dyfarniad: "Mae'n anodd disgrifio hyn ... mae'n wych ac mae 'na lot o waith caled ac ymdrech wedi bod yn yr ymgyrch.

"Roedden ni eisiau bod yn y llys i glywed hyn.

"Mae'n bwysig iawn. Does 'na ddim byd yn fwy pwysig nac addysg plant. Rydyn ni i gyd yn teimlo yn gryf bod y cyngor wedi ymddwyn yn amhriodol."

Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf wedi dweud "nad oes na ateb arall" ond i wneud arbedion oherwydd mesurau llym Llywodraeth San Steffan.

Dywedodd y llefarydd: "Bydd swyddogion yn ystyried manylion y dyfarniad yma ac yn adrodd i'w haelodau maes o law."

Straeon perthnasol

  • Cyngor Rhondda Cynon Taf: Codi oedran addysg