Addysg feithrin: Cyngor wedi gweithredu'n anghyfreithlon

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r ymgyrchwyr wedi croesawu'r penderfyniad

Mae'r Uchel Lys wedi dyfarnu bod Cyngor Rhondda Cynon Taf wedi gweithredu'n anghyfreithlon wrth gael gwared ag addysg feithrin i blant tair oed.

Roedd y cyngor wedi penderfynu codi'r oedran y mae plant y sir yn derbyn addysg lawn amser o dair i bedair oed er mwyn arbed arian.

Ond protestiodd rhieni ac mi wnaethon nhw lwyddo i gael adolygiad barnwrol.

Mae'r Uchel Lys wedi dweud nad oedd y cyngor wedi ystyried a oedd 'na ddigon o ofal plant fforddiadwy yn yr ardal.

Mae'r dyfarniad hefyd yn dweud nad oedd y cyngor wedi ystyried eu dyletswydd statudol ar gyfer plant mewn angen.

'Atal ar unwaith'

Yn dilyn y penderfyniad, mae'r undeb athrawon UCAC wedi dweud wrth Cymru Fyw y dylai'r cyngor atal y cynllunau i ddiswyddo staff - cynlluniau sydd eisoes yn y broses o gael eu gweithredu.

Dywedodd llefarydd ar ran UCAC: "Mae'r broses o ddiswyddo staff sydd wedi bod yn mynd rhagddi yn ystod y misoedd diwethaf wedi achosi straen a gofid sylweddol i'n haelodau.

"Gan fod ansicrwydd nawr ynghylch y penderfyniad gwreiddiol, galwn ar y cyngor i atal y broses ar unwaith nes bod y sefyllfa'n gliriach."

Mae'r grŵp wnaeth ymgyrchu am wrthdroi'r penderfyniad wedi croesawu'r dyfarniad.

'Mae'n wych'

Dywedodd Jo Caddy, un o'r ymgyrchwyr deithiodd i Lundain i glywed y dyfarniad: "Mae'n anodd disgrifio hyn ... mae'n wych ac mae 'na lot o waith caled ac ymdrech wedi bod yn yr ymgyrch.

"Roedden ni eisiau bod yn y llys i glywed hyn.

"Mae'n bwysig iawn. Does 'na ddim byd yn fwy pwysig nac addysg plant. Rydyn ni i gyd yn teimlo yn gryf bod y cyngor wedi ymddwyn yn amhriodol."

Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf wedi dweud "nad oes na ateb arall" ond i wneud arbedion oherwydd mesurau llym Llywodraeth San Steffan.

Dywedodd y llefarydd: "Bydd swyddogion yn ystyried manylion y dyfarniad yma ac yn adrodd i'w haelodau maes o law."

Straeon perthnasol