AS yn beirniadu dedfryd dyn oedd gyda 250,000 o luniau anweddus

  • Cyhoeddwyd
Llys y Goron yr Wyddgrug
Disgrifiad o’r llun,
Bydd yn rhaid i Dennis Igo wneud 300 awr o waith yn y gymuned

Mae Aelod Seneddol wedi beirniadu ddefryd a gafodd dyn wnaeth bledio'n euog i fod efo 250,000 o luniau anweddus o blant yn ei feddiant.

Mi gafodd Dennis Igo, o Wrecsam ddedfryd o garchar wedi ei ohirio ddydd Gwener a bydd yn rhaid iddo wneud 300 awr o waith yn y gymuned.

Mae'r ddedfryd wedi gwylltio Aelod Seneddol De Clwyd, Susan Elan Jones:

"Dw i'n meddwl bod hyn yn anhygoel - mae'n warth llwyr....Mi fyddaf yn ysgrifennu at y twrnai cyffredinol gyda'r nod bod 'na adolygiad yn digwydd o'r ddedfryd."

Dywedodd y barnwr bod rhesymau arbennig dros ddangos trugaredd i Mr Igo, 53 gan gynnwys y ffaith bod ei wraig yn wael gyda chanser.

Roedd Igo wedi pledio'n euog i 16 cyhuddiad o wneud, a bod yn berchen ar luniau a ffilmiau anweddus o blant rhwng pump ac 14.

250,000 o luniau

Clywodd y llys bod gan Dennis Igo 255,667 o luniau anweddus, ac 834 o ffilmiau.

Roedd y rhan fwyaf o'r rhain yng nghategori 1 - y lleiaf difrifol - ond clywodd y llys bod 99 o'r categori mwyaf difrifol, categori 5.

Dywedodd Igo ei fod wedi dechrau edrych ar y delweddau wedi i'w wraig gael diagnosis o ganser y fron.

Ond mynnodd nad oedd wedi cael unrhyw foddhad rhywiol o'r delweddau.

Yn ôl Nicholas Williams ar ran yr amddiffyniad, roedd Igo wedi bod yn ddyn busnes llwyddiannus, ond roedd ei sefyllfa wedi newid yn 2006.

Collodd llawer o arian o ganlyniad i gyngor ariannol gwael, a chafodd ei wraig ganser.

Dywedodd bod Igo wedi cael trafferth delio gyda hynny. Clywodd y llys bod gan Igo gywilydd o'r hyn yr oedd wedi ei wneud.

Dywedodd y barnwr, Niclas Parry, ei fod wedi ystyried cymeriad da Igo, a'i fod yn hapus bod y risg o ail-droseddu yn isel.

Mae llefarydd ar ran y Weinyddiaeth Gyfiawnder wedi dweud bod modd rhoi cosb lem ar gyfer y troseddau rhyw mwyaf difrifol a bod mwy o bobl yn mynd i'r carchar am gyfnodau hirach.

"Ond mae dedfrydu ar gyfer achosion unigol yn fater i'r barnwyr annibynol, sydd yn gwneud eu penderfyniadau ar sail y ffeithiau llawn ymhob achos."