Amgueddfa Genedlaethol yn wynebu streic

  • Cyhoeddwyd
Amgueddfa Cendlaethol Cymru.
Disgrifiad o’r llun,
Mae ffrae dros gyflogau i weithwyr Amgueddfa Cenedlaethol Cymru yn golygu bod aelodau o'r undeb PCS wedi pleidleisio o blaid streic.

Mae Amgueddfa Cenedlaethol Cymru yn wynebu streic oherwydd ffrae dros gyflogau yn dilyn pleidlais gan aelodau o'r Undeb y Gwasanaeth Cyhoeddus (PCS).

Er bod 92% wedi pleidleisio o blaid gweithredu streic, dim ond 57% o'r aelodau wnaeth fwrw eu pleidlais.

Mae'r ffrae rhwng gweithwyr a rheolwyr yr Amgueddfa dros gynigion cyflog i rai sy'n gweithio ar benwythnosau a gwyliau banc.

Mae rheolwyr yr Amgueddfa Genedlaethol eisiau dileu taliadau ychwanegol o weithio'r dyddiau hyn. Yn ôl yr PCS bydd hyn yn effeithio gweithwyr sydd ar gyflogau isel ac yn effeithio eu pensiynau oherwydd bod yr elfen bensiwn o'r cyflog yn diflannu hefyd.

Dywedodd llefarydd dros yr Amgueddfa, eu bod yn siomedig ond bydd trafodaethau yn parhau.

Gyrru neges

Meddai, Neil Harrison, cadeirydd cangen PCS yn yr Amgueddfa Genedlaethol: "Rydym wedi darparu ymateb pendant i gynigion y rheolwyr ar gyfer staff sydd yn derbyn y cyflogau isaf. Mae'r rhain yn gwneud yr un gwaith, yn ystod yr un oriau , gyda'r un cyfrifoldebau a dyletswyddau ar gyfer llai o gyflog.

"Byddai cael gwared ar yr elfen bensiynadwy o'r cyfraddau premiwm sy'n weddill yn ei wneud yn doriad cyflog gydol oes gan effeithio ar bensiynau cyflog terfynol staff.

"Erbyn hyn mae angen i benaethiaid yr amgueddfa gymryd sylw o bryderon ein haelodau a dod yn ôl atom gyda chynigion gwahanol."

Mae'r Amgueddfa Cenedlaethol yn cynnwys Amgueddfa Werin Sain Ffagan, Amgueddfa Lofaol Big Pit ym Mlaenafon, yr Amgueddfa Wlan yn Felindre, Amgueddfa'r Lleng Rhufeinig yng Nghaerllion, Amgueddfa Genedlaethol Y Glannau yn Abertawe a'r Amgueddfa Lechi yn Llanberis.

Siomedig

Meddai llefarydd ar ran Amgueddfa Cymru: "Rydyn ni'n siomedig gyda chanlyniad y bleidlais a newydd ddod i derfyn a 45 diwrnod o drafodaethau ond nid oes penderfyniad wedi cael ei wneud eto ynglŷn â dyfodol Toriadau Premiwm a Chynllun Diswyddo Amgueddfa Cymru.

"Mae trafodaethau rhwng Amgueddfa Cymru, yr Undebau a staff yn parhau ac rydyn ni yn gobeithio dod i gytundeb ar y ffordd ymlaen.

"Er bod penderfyniadau anodd eu gwneud yn sgil toriadau i'r gyllideb, rydyn ni wedi ymrwymo i ddiogelu staff gymaint â phosib."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol