Pobl Aberaeron yn dod at ei gilydd

  • Cyhoeddwyd
MosäigFfynhonnell y llun, Picasa
Disgrifiad o’r llun,
Bu pobl ifanc a phobl hŷn o Aberaeron yn gweithio ar y prosiect

Mae prosiect gan Cymdeithas Aberaeron wedi creu tair fosäig newydd sydd yn dangos treftadaeth y dref.

Bu pobl ifanc, gan gynnwys aelodau o'r Grŵp Ieuenctid a disgyblion o Ysgol Gyfun Aberaeron, yn gweithio ar fosäig sydd yn dangos harbwr y dref tra bod pobl hŷn y dref wedi creu dau fosäig llai yn dangos pysgota a threftadaeth diwydiannol leol.

Mae'r mosäig diwydiannol yn cynnwys lluniau o flanced Aberaeron a rhaw Aberaeron sydd yn unigryw i'r dref.

Un o'r bobl a weithiodd ar y mosäig oedd old Eddie Parry sydd yn 96 mlwydd oed ac a arferai redeg felin wlân gyda'r frawd Hubert.

Ffynhonnell y llun, Picasa
Disgrifiad o’r llun,
Mae lloches gyhoeddus ar lan yr afon yn Aberaeron wedi cael ei gweddnewid

Bu'r artist cymunedol Pod Clare yn helpu gyda'r gwaith o greu bob mosäig.

Dywedodd Ms Clare: "Mae pawb wedi dweud faint y maent yn eu hoffi ac mae gwaith y bobl, hen ac ifanc, wedi creu argraff fawr."

Cafodd y tair fosäig newydd eu lleoli ar loches gyhoeddus ar lan yr afon oedd gynt wedi ei orchuddio gyda graffiti.

Mae'r prosiect, Stori Aberaeron Story, wedi ei ariannu gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri, gyda chyfraniadau o gynllun Grant Cymunedol Cyngor Sir Ceredigion, Cyngor Tref Aberaeron a Chymdeithas Aberaeron.

Y gobaith yw cynnwys cynifer o bobl ag sy'n bosibl ac mae cynlluniau i'r dyfodol yn cynnwys mosäig arall, i'w lleoli ar y wal y tu allan i'r Ganolfan Groeso fydd yn cael ei greu gan grwpiau cymunedol.

Mae'r prosiect hefyd yn creu Mainc Treftadaeth yn y Ganolfan Groeso, ac mae wedi comisiynu ffilm ddwyieithog am hanes y dref.

Yn llyfrgell y dref mae'r prosiect yn datblygu gornel hanes lleol lle gellir edrych ar gasgliad dogfennau a straeon lleol Cymdeithas Aberaeron.

Bydd gwirfoddolwyr yn cael eu hyfforddi mewn sgiliau curadu ac ymchwil a bydd cabinet arddangos ar gyfer arteffactau lleol yn cael ei gynllunio ar gyfer y Neuadd y Sir.

Ym mis Medi bydd 'pleidlais y bobl' er mwyn dewis lluniau ar gyfer yr ardal gyhoeddus yn Neuadd y Sir.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol