Pobl Aberaeron yn dod at ei gilydd

Published
image copyrightPicasa
image captionBu pobl ifanc a phobl hŷn o Aberaeron yn gweithio ar y prosiect

Mae prosiect gan Cymdeithas Aberaeron wedi creu tair fosäig newydd sydd yn dangos treftadaeth y dref.

Bu pobl ifanc, gan gynnwys aelodau o'r Grŵp Ieuenctid a disgyblion o Ysgol Gyfun Aberaeron, yn gweithio ar fosäig sydd yn dangos harbwr y dref tra bod pobl hŷn y dref wedi creu dau fosäig llai yn dangos pysgota a threftadaeth diwydiannol leol.

Mae'r mosäig diwydiannol yn cynnwys lluniau o flanced Aberaeron a rhaw Aberaeron sydd yn unigryw i'r dref.

Un o'r bobl a weithiodd ar y mosäig oedd old Eddie Parry sydd yn 96 mlwydd oed ac a arferai redeg felin wlân gyda'r frawd Hubert.

image copyrightPicasa
image captionMae lloches gyhoeddus ar lan yr afon yn Aberaeron wedi cael ei gweddnewid

Bu'r artist cymunedol Pod Clare yn helpu gyda'r gwaith o greu bob mosäig.

Dywedodd Ms Clare: "Mae pawb wedi dweud faint y maent yn eu hoffi ac mae gwaith y bobl, hen ac ifanc, wedi creu argraff fawr."

Cafodd y tair fosäig newydd eu lleoli ar loches gyhoeddus ar lan yr afon oedd gynt wedi ei orchuddio gyda graffiti.

Mae'r prosiect, Stori Aberaeron Story, wedi ei ariannu gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri, gyda chyfraniadau o gynllun Grant Cymunedol Cyngor Sir Ceredigion, Cyngor Tref Aberaeron a Chymdeithas Aberaeron.

Y gobaith yw cynnwys cynifer o bobl ag sy'n bosibl ac mae cynlluniau i'r dyfodol yn cynnwys mosäig arall, i'w lleoli ar y wal y tu allan i'r Ganolfan Groeso fydd yn cael ei greu gan grwpiau cymunedol.

Mae'r prosiect hefyd yn creu Mainc Treftadaeth yn y Ganolfan Groeso, ac mae wedi comisiynu ffilm ddwyieithog am hanes y dref.

Yn llyfrgell y dref mae'r prosiect yn datblygu gornel hanes lleol lle gellir edrych ar gasgliad dogfennau a straeon lleol Cymdeithas Aberaeron.

Bydd gwirfoddolwyr yn cael eu hyfforddi mewn sgiliau curadu ac ymchwil a bydd cabinet arddangos ar gyfer arteffactau lleol yn cael ei gynllunio ar gyfer y Neuadd y Sir.

Ym mis Medi bydd 'pleidlais y bobl' er mwyn dewis lluniau ar gyfer yr ardal gyhoeddus yn Neuadd y Sir.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol