Rhybudd ynglŷn â pheryglon dŵr mewn chwareli

  • Cyhoeddwyd
RAF Valley Sea King hovers above search team on Llyn Tegid, Bala, Gwynedd. PIC EVAN L DOBSONFfynhonnell y llun, EVAN L DOBSON
Disgrifiad o’r llun,
Mi wnaeth Paul Davies farw ar ôl mynd i drafferthion pan oedd o mewn caiac ar Lyn Tegid

Mae perchnogion chwareli yn rhybuddio ynglŷn â pheryglon dŵr ar gyfer penwythnos gŵyl y banc ar ôl i ddau berson farw wythnos diwethaf.

Mi wnaeth dyn 20 oed farw wrth nofio mewn hen chwarel yn Ninbych a dyn arall 34 oed pan wnaeth ei gaiac droi drosodd yn y Bala.

Mae The Mineral Products Association (MPA), y corff sydd yn cynrychioli perchnogion chwareli yn dweud bod pobl ifanc yn arbennig yn cael eu temtio i nofio mewn chwareli pan mae'r tywydd yn boeth.

Dywedodd Elizabeth Clements o'r MPA:

"Mae trochi eich hun yn y dŵr pan mae'n boeth yn medru swnio fel syniad da. Ond mi allith pethau fynd o chwith gyda hyd yn oed y nofwyr cryfaf yn mynd i drafferthion."

"Dyw pobl ddim yn gwerthfawrogi bod y dŵr yn y chwarel yn medru bod yn oer iawn hyd yn oed os oes na gyfnod hir o dywydd braf. Mae dŵr oer yn medru achosi...i nofwyr lyncu dŵr i mewn yw hysgyfaint."

"Parchu'r rhybuddion"

Mae Gary Brandrick o Wasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru yn dweud ei bod nhw'n cael galwadau cyson i fynd i achub pobl.

Mae angen i bobl barchu'r arwyddion rhybuddio meddai:

"Dydy'r llefydd yma ddim yn lleoliadau antur. Mae na beryg go iawn o gael anafiadau difrifol neu o farwolaeth fel rydyn ni yn anffodus yn gwybod."

Mae'r elusen diogelwch RoSPA yn cefnogi'r ymgyrch ac yn dweud bod 6 person wedi marw ym Mhrydain ar ôl mynd i drafferthion mewn chwarel mewn cyfnod o dri mis y llynedd.

Maen nhw'n dweud bod nifer y marwolaethau am fod camgymeriadau yn digwydd fel disgyn i mewn i'r dŵr neu beidio lawn werthfawrogi pa mor oer yw'r dŵr.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol