Rhybudd am law trwm

  • Cyhoeddwyd
Llifogydd GabalfaFfynhonnell y llun, Gabalfa Focus Team
Disgrifiad o’r llun,
Mi achosodd y glaw ddydd Iau drafferthion ar y ffyrdd yng Nghaerdydd

Mae rhybudd melyn am law trwm ar gyfer rhan fwyaf o Gymru. Yn ol y Swyddfa Dywydd mi allai'r glaw trwm achosi trafferthion teithio.

Mae'r rhybudd yn ei le tan wyth nos Sadwrn. Mi allai rhai ardaloedd weld cymaint â 30mm o law mewn ychydig oriau.

Y de orllewin a de Cymru sydd yn debygol o weld y glaw gwaethaf.

Mi achosodd y tywydd lifogydd mewn ardaloedd yn Ne Cymru ddydd Iau.

Yng Nghwmbrân a Phenarth oedd y difrod gwaethaf ac mi gafodd dŵr ei bwmpio o dai mewn rhai strydoedd.