Amgueddfa'n dathlu hanes tre' Llambed

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r amgueddfa yn yr hen borthdy

Mae amgueddfa, sy'n dathlu hanes Llambed, wedi agor ar gampws y brifysgol.

Bydd eitemau arddangosfeydd yn sôn am ddatblygiad y dre' a'i phwysigrwydd diwylliannol ac amaethyddol.

Yr arddangosfa gynta' yw un am y cysylltiad rhwng y dre' a'r Rhyfel Mawr.

Y mudiad lleol Hanes Llambed a Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant sy' wedi sefydlu'r amgueddfa, sy' yn yr hen borthdy ger prif fynedfa'r brifysgol.

Dywedodd Selwyn Walters, Cadeirydd Hanes Llambed, sy' â 90 o aelodau: "Mae hon yn dre' bwysig ond hyd yn hyn doedd dim amgueddfa... ac rydyn ni'n falch fod hyn wedi digwydd."

Cafwyd £35,000 o arian Ewrop cyn ailwampio'r porthdy.

Yn yr amgueddfa bydd arddangosfa am hanes y coleg ers y dechreuad yn 1804.

Dywedodd Dr Jeremy Smith, Deon Cynorthwyol Cyfadran y Dyniaethau: "Gan fod y coleg yn rhan o'r dre' ers 1822 mae'n wych bod ynddo ganolfan sy'n dathlu ei hanes a'i phobol."

Mae'r amgueddfa ar agor rhwng 10yb a 4yh bob dydd Mawrth, Iau a Sadwrn.

Straeon perthnasol