Protestio yn galw ar Carwyn Jones i 'ddeffro'

  • Cyhoeddwyd
Protest
Disgrifiad o’r llun,
Cariodd aelodau wely o amgylch y Maes yn galw ar Carwyn Jones i "ddeffro"

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi cynnal protest ar Faes Eisteddfod yr Urdd yn galw ar Lywodraeth Cymru i weithredu dros yr iaith.

Mae'r mudiad yn dweud bod yna "ddiffyg gweithredu" gan y llywodraeth ers i ganlyniadau'r Cyfrifiad gael eu cyhoeddi.

Ers wythnosau maen nhw wedi bod yn paentio sloganau ar adeiladau, yn cynnal ralïau ac wedi meddiannu un o swyddfeydd y llywodraeth.

Mae'r llywodraeth wedi dweud eu bod nhw am weld cynnydd yn nifer y siaradwyr Cymraeg ond bod hyn yn mynd i gymryd amser.

'Amser deffro'

Roedd nifer fach o brotestwyr yn cario gwely o amgylch y Maes ddydd Llun, gan alw ar y Prif Weinidog, Carwyn Jones i "godi o'i wely".

Dywedodd y mudiad nad oedd y llywodraeth wedi cyflwyno polisïau yn sgil llai o siaradwyr Cymraeg.

Maen nhw am i'r llywodraeth fabwysiadu chwe pholisi, sy'n cynnwys addysg Gymraeg i bawb a threfn gynllunio newydd.

Mae'r cadeirydd Robin Farrar wedi dweud ei bod hi'n "hen bryd i'r Prif Weinidog ddeffro i'r argyfwng, a newid ei bolisïau ..."

"Gobeithio y daw'n glir i Carwyn Jones fod angen camau pendant i gryfhau'r iaith yn hytrach na'r ymateb cysglyd a gafwyd hyd yn hyn."

'Wedi ymrwymo'

Mae llefarydd ar ran y llywodraeth: "Rhaid i Gymdeithas yr Iaith ddeall fod y rhai sydd yn y llywodraeth yr un mor benderfynol i weld yr iaith Gymraeg yn tyfu a chynyddu'r nifer o siaradwyr Cymraeg ag y maen nhw. Nid y 1960au na'r 1970au yw hi.

"Mae ein safbwynt yn parhau i fod yn glir. Rydym wedi ymrwymo i'r iaith Gymraeg ac wedi cymryd camau arwyddocaol megis safonau newydd, cynlluniau addysg a chanllawiau cynllunio i amddiffyn yr iaith.

"Ni fydd y newidiadau hyn yn digwydd dros nos, ond trwy weithio gyda'n gilydd mewn modd cadarnhaol i hyrwyddo'r iaith gallwn sicrhau ei bod yn parhau i ffynnu."