Y Bala yn croesawu'r Eisteddfod

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, S4C
Disgrifiad o’r llun,
Bydd dros 15,000 o blant a phobl ifanc yn cystadlu yn yr Eisteddfod dros yr wythnos

Mae disgwyl i ryw 100,000 o ymwelwyr ddod i stad Rhiwlas, Y Bala yr wythnos yma wrth i Eisteddfod yr Urdd gychwyn.

Cafodd y cyngerdd agoriadol ei gynnal nos Sul gyda nifer yn perfformio gan gynnwys y delynores Catrin Finch, yr actor a'r diddanwr Eilir Jones, y canwr Luke McCall a dawnswyr Adran Amlwch a Choedpoeth.

Ymhlith y grwpiau oedd yn cymryd rhan oedd Swnami, Jessop a'r Sgweiri a Gai Toms a'r Band.

Yn ystod y noson roedd rhagflas o'r sioe 'Paid a Gofyn i Fi' sydd yn cael ei pherfformio gan blant ysgolion cynradd. Mi fydd y sioe yn cael ei chynnal o nos Lun tan nos Fercher.

Mae dros 15,000 o blant a phobl ifanc yn cystadlu yn ystod yr wythnos ar ôl bod yn llwyddiannus yn yr Eisteddfodau Cylch a Sir.

Eleni mae'r babell wyddoniaeth yn fwy nag oedd hi yn y gorffennol ac mi fydd yna lwyfan ar gyfer cyflwyniadau ac ardal creu aps a chodio cyfrifiadurol.

Ffynhonnell y llun, Yr Urdd
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Catrin Finch a Luke McCall yn perfformio yn y cyngerdd agoriadol nos Sul

Mae'r datblygiad yma yn dod ar ôl i weithgor Eisteddfod yr Urdd adolygu'r wŷl y llynedd. Pabell dechnoleg oedd un o'r argymhellion.

Yn ystod y diwrnod mi fydd baton Gemau'r Gymanwlad yn cael ei gario o gwmpas y Maes. Hwn fydd y trydydd diwrnod wrth i'r baton fynd ar daith o gwmpas Cymru.

Bydd ymwelwyr yn medru gweld y baton ar lwyfan agored yr Urdd ac yn ystod y Seremoni Agoriadol yn y bore. Bydd ras gyfnewid hefyd yn digwydd gyda'r rhedwr Iwan Thomas yn dechrau'r ras.

Diolch i bobl leol

Tra bod ap yr Urdd ar gael eto y tro yma mae ap newydd hefyd yn cael ei lansio gan S4C. Nod ap 'Cyfri gyda Cyw' yw helpu plant o dan 7 oed i gyfri.

Dywedodd Sioned Wyn Roberts, Comisiynydd Cynnwys Plant S4C:

"Mae'n bleser cael cyhoeddi App Cyfri Cyw fydd yn cael ei lansio heddiw. Dyma'r ail mewn cyfres o appiau sy'n helpu plant i ddysgu wrth gael hwyl.

"Mae app Cyw a'r Wyddor eisoes yn hynod o boblogaidd gyda'r gynulleidfa a'r gobaith yw y bydd plant wrth eu boddau gyda App Cyfri Cyw yn chwarae gemau, cyfri a dysgu rhifo. "

Wrth i'r Eisteddfod gychwyn mae Cadeirydd y Pwyllgor Gwaith Lleol a Cyfarwyddwr Eisteddfod yr Urdd wedi diolch i'r bobl leol am eu gwaith a'u cefnogaeth.

Dywedodd y Cadeirydd, Hedd Pugh: "Y cyfan sydd angen i ni wneud nawr yw croesawu pawb i Feirionnydd, blasu danteithion yr ardal yn ogystal â mwynhau'r holl gystadlu gwych, y perfformiadau a'r digwyddiadau lu!"

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol