ASE Ukip: Cymru yr un mor Ewro-sgeptig â gweddill y DU

  • Cyhoeddwyd
Yr aelodau seneddol Ewropeiadd newyddFfynhonnell y llun, BBC
Disgrifiad o’r llun,
Yr aelodau seneddol Ewropeaidd newydd

Mae canlyniad yr Etholiad Ewropeaidd yng Nghymru yn dangos bod Cymru yr un mor amheus am ei haelodaeth o'r Undeb Ewropeaidd a gweddill Prydain, yn ôl aelod Ukip.

Y blaid Lafur ddaeth i'r brig o drwch blewyn ond fe fydd ASEau o bedair plaid wahanol yn cynrychioli Cymru ym Mrwsel.

Derek Vaughan o'r Blaid Lafur, Nathan Gill o UKIP, Kay Swinburne o'r Ceidwadwyr a Jill Evans o Blaid Cymru yw'r pedwar a gafodd eu hethol.

Sicrhaodd Llafur 28.7% o'r bleidlais, 0.6% yn fwy nag Ukip.

17.8% gafodd y Ceidwadwyr (a ddaeth i'r brig yn 2009). Cafodd Plaid Cymru 15.6% o'r pleidleisiau.

Y Blaid Werdd ddaeth yn bumed gyda 4.6% o'r bleidlais a'r Democratiaid Rhyddfrydol yn chweched gyda 4%.

4,000 pleidlais yn fyr

Dywedodd ASE Cymreig Ukip Nathan Gill: "Roedden ni wedi dweud y gallwn ni ennill yma yng Nghymru.

"Dyna oedden ni'n ymdrechu amdano, dyna oedd ein targed ac roedden ni ond 4,350 pleidlais yn fyr o guro Llafur yma yng Nghymru.

"Mae pobl Cymru wedi siarad ac maen nhw yr un mor Ewro-sgeptig ag y mae pobl yn Lloegr a'r Alban."

Ychwanegodd fod pobl wedi "cael digon o'r prif bleidiau gwleidyddol".

Dywedodd ymgeisydd llwyddiannus Llafur, Derek Vaughan ei fod yn falch iawn fod ei blaid wedi ennill mwyaf y pleidleisiau yng Nghymru, ond yn difaru nad oedden nhw wedi ennill ail sedd.

"Dyw 32% o'r boblogaeth ddim yn wych, ein swydd ni yw esbonio'r budd mae Cymru'n ei gael o fod yn rhan o'r Undeb Ewropeaidd," meddai.

"Mae angen i ni ail-gysylltu a'r etholwyr ac esbonio'r manteision o aelodaeth yr UE."

'Braint'

Yn siarad ar ôl cael ei hethol fel ASE dros Gymru i'r Ceidwadwyr, dywedodd Dr Kay Swinburne:

"Mae wedi bod yn fraint cael fy ethol eto i gynrychioli pobl Cymru am bum mlynedd arall yn Senedd Ewrop.

"Mae hynny yn rhoi cyfle i barhau'r gwaith wnes i ddechrau yn 2009 ac i weithio gyda chyd-weithwyr Ceidwadol wrth i ni geisio diwygio'r Undeb Ewropeaidd, ail-drafod perthynas Prydain gyda'r UE a chynnig cyfle i bobl Prydain bleidleisio ar refferendwm 'mewn neu allan' erbyn diwedd 2017.

"Rydw i'n enwedig o falch bod pleidlais y Ceidwadwyr wedi ei chynnal yn yr ardaloedd o Gymru lle mae gyda ni aelodau sydd â chefnogaeth gref."

Dywedodd ASE Plaid Cymru, Jill Evans fod ei phlaid wedi llwyddo mewn ymgyrch anodd, ac mai ond Plaid Cymru oedd yn cynrychioli Cymru.

"Roedd Ukip wedi cael llawer iawn o sylw yn ystod yr ymgyrch yma gyda'i neges Brydeinig, hynny yw bod ni'n mynd i fod yn well tu fas i Ewrop.

'Buddiannau Cymru'

"Mae cyd-destun Cymru yn hollol wahanol, mae buddiannau Cymru yn wahanol.

"Y gwir yw bod Cymru yn elwa o yn aelod o'r Undeb Ewropeaidd, a dyma beth rydyn ni wedi bod yn siarad gyda phobl ar y stepen ddrws."

4% o'r bleidlais gafodd y Democratiaid Rhyddfrydol, ac yn siarad ar y Post Cyntaf, dywedodd Aled Roberts, cadeirydd ymgyrch Ewropeaidd y Democratiaid Rhyddfrydol, ei bod hi wedi bod yn noson siomedig.

"Dwi'n siomedig iawn, ein canlyniad gwaethaf ni ar lefel Brydeinig ac yma yng Nghymru ers 1989 a does dim ffoi rhag hynny a dweud y gwir."

Ond gwrthododd awgrym ei bod hi "ar ben" i'w blaid.

"Mae'r canran wnaeth bleidleisio yn ffactor ac yn bendant mewn rhai o'n cadarnleoedd roedd hi'n anodd iawn i ni ddenu ein hetholwyr craidd ni allan, a dwi'n meddwl fod rhaid i ni ddeall fel plaid y rhesymau dros hynny."