Yr Urdd, y maes, a mi

  • Cyhoeddwyd
Y Maes eleni
Disgrifiad o’r llun,
Maes yr Eisteddfod: Ond ydych chi'n sylweddoli faint o waith sydd wedi digwydd cyn i'r ymwelwyr gyrraedd?

Bydd miloedd yn heidio i Eisteddfod yr Urdd yn y Bala yr wythnos hon, ond faint ohonoch chi sydd yn cymryd yr holl waith sydd yn mynd i drefnu'r digwyddiad yn ganiataol?

Ydych chi'n poeni am garthffosiaeth a lle bydd yn gorfod mynd?

Ydych chi'n gorfod cynllunio a threfnu cael loriau mawr sy'n llawn nwyddau a stondinau ar gae gwlyb... neu sych ynghanol nunlle?

Dydych chi ddim.. gan bod Simon Hughes, pennaeth criw y maes a'i dîm yn gwneud y gwaith ar eich rhan.

Cafodd BBC Cymru Fyw air gydag e ynghanol ei brysurdeb.

Ers pryd wyt ti wedi bod yn gyfrifol am faes Eisteddfod yr Urdd?

"Dyma fy ail flwyddyn."

Disgrifiad o’r llun,
Simon Hughes gyda'i fab Billy ar y maes

Beth wyt ti a dy dîm wedi bod yn gwneud yn y bythefnos ddiwetha wrth i'r brifwyl agoshau?

"Wythnos gyntaf yn adeiladu, paratoi y ffens a'r tracffwrdd.

"Yr ail wythnos, helpu lle sydd eisio efo adeiladu'r stwythyr. Yna tan i'r Eisteddfod gychwyn, paratoi efo'r marchnatwyr a chodi baneri yr Eisteddfod a'r noddwyr."

Pa ran o'r broses paratoi sydd yn achosi'r pen tost mwyaf i ti?

"Pan mae'r marchnatwyr yn cyraedd. Mae pawb eisiau pob dim ar yr un pryd a pawb yn disgwyl taw nhw yw'r unig rai."

Oes na unrhywbeth yn rhoi pleser aruthrol i ti?

"Gweld y plant yn cael hwyl."

Wyt ti'n medru ymlacio tra fod yr Eisteddfod yn cael ei chynnal?

"Pam mae'r Eisteddfod ymlaen, does dim llawer o siawns i ymlacio. Mae rhywun yn rhywle wastad eisiau rhywbeth."

Pa ran o'r gwaith fyddai rhywun ddim wedi sylweddoli bod yn rhaid ei wneud?

"Mae nifer fawr o gwahanol bethau ond eleni yn arbennig, mae rhaid i'r mesuriadau fod yn berffaith. Does dim llawer o le ar y maes yma yn Bala."

Faint o amser mae'n gymryd i ddad-leoli ar ôl i'r Eisteddfod orffen?

"Llai na pythefnos. Mae'r gwaith yn cychwyn yn syth ar ôl i'r Eistedfod orffen."

Pryd yn y broses wyt ti'n mynd ar wyliau?

"Fyddai'n mynd o'r Eisteddfod yn syth i weithio yn Glastonbury! Ond mi gaf wyliau yn Mis Rhagfyr yn Morocco."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol