Oriel luniau Llun, Eisteddfod yr Urdd / Urdd Eisteddfod pictures on Monday

  • Cyhoeddwyd
Luned Bedwyr
Disgrifiad o’r llun,
Luned Bedwyr o Bwllheli yw enillydd y Fedal Gelf (Luned Bedwyr from Pwllheli won the Art Medal)
Rhodri ac Annes
Disgrifiad o’r llun,
Mae Annes a'i thad Rhodri wedi ei dallt hi - tractor sydd ei angen ym Meirionnydd (Annes and dad, Rhodri, attempt to hitch a ride on The National Trust's tractor)
Disgrifiad o’r llun,
Nia a Haf o Sir y Fflint yn dod ag ychydig o liw i'r maes (Nia and Haf from Flintshire bring a bit of colour to the maes)
Disgrifiad o’r llun,
Archaeolegwyr y dyfodol yn mynd nôl i oes y deinosoriaid ar stondin Prifysgol Bangor (Budding archaeologists go back to the age of the dinosaurs on the Bangor University stall).
Disgrifiad o’r llun,
Mirain Fflur o Nefyn yw enillydd Ysgoloriaeth Gelf yr ŵyl (Mirain Fflur from Nefyn is the winner of the Art Scholarship).
Disgrifiad o’r llun,
Band lleol Y Cledrau yn perfformio ar stondin y Sesiwn Fawr (Local youngsters Y Cledrau perform on the maes).
Disgrifiad o’r llun,
Bala ydi'r lle i ddod i ddysgu godro yn ôl Jacob o Bont-y-pŵl. (Jacob from Pontypool tries his hand at milking on the maes.)
Disgrifiad o’r llun,
Mae croeso ym mryniau Meirionnydd yr wythnos hon (Meirionnydd extends a welcome in the hillsides this week)
Disgrifiad o’r llun,
Mae Mr Urdd yn ehangu ei orwelion yn yr Arddangosfa Gelf a Thechnoleg (Mr Urdd widens his horizons at the Art and Technology Exhibition).
Disgrifiad o’r llun,
Chris Baglan yn tynnu sylw at brosiect y Lein Iaith ar stondin y Mentrau Iaith (Chris Baglan advertising the work of the Mentrau Iaith Welsh-language initiatives).
Disgrifiad o’r llun,
Cyn-bencampwr y Gymanwlad Iwan Thomas yn cludo baton y Frenhines ar y maes (Former Commonwealth champion Iwan Thomas with the Queen's baton on the maes)