BBC Cymru Fyw

Oriel luniau Llun, Eisteddfod yr Urdd / Urdd Eisteddfod pictures on Monday

Published
image captionLuned Bedwyr o Bwllheli yw enillydd y Fedal Gelf (Luned Bedwyr from Pwllheli won the Art Medal)
image captionMae Annes a'i thad Rhodri wedi ei dallt hi - tractor sydd ei angen ym Meirionnydd (Annes and dad, Rhodri, attempt to hitch a ride on The National Trust's tractor)
image captionNia a Haf o Sir y Fflint yn dod ag ychydig o liw i'r maes (Nia and Haf from Flintshire bring a bit of colour to the maes)
image captionArchaeolegwyr y dyfodol yn mynd nôl i oes y deinosoriaid ar stondin Prifysgol Bangor (Budding archaeologists go back to the age of the dinosaurs on the Bangor University stall).
image captionMirain Fflur o Nefyn yw enillydd Ysgoloriaeth Gelf yr ŵyl (Mirain Fflur from Nefyn is the winner of the Art Scholarship).
image captionBand lleol Y Cledrau yn perfformio ar stondin y Sesiwn Fawr (Local youngsters Y Cledrau perform on the maes).
image captionBala ydi'r lle i ddod i ddysgu godro yn ôl Jacob o Bont-y-pŵl. (Jacob from Pontypool tries his hand at milking on the maes.)
image captionMae croeso ym mryniau Meirionnydd yr wythnos hon (Meirionnydd extends a welcome in the hillsides this week)
image captionMae Mr Urdd yn ehangu ei orwelion yn yr Arddangosfa Gelf a Thechnoleg (Mr Urdd widens his horizons at the Art and Technology Exhibition).
image captionChris Baglan yn tynnu sylw at brosiect y Lein Iaith ar stondin y Mentrau Iaith (Chris Baglan advertising the work of the Mentrau Iaith Welsh-language initiatives).
image captionCyn-bencampwr y Gymanwlad Iwan Thomas yn cludo baton y Frenhines ar y maes (Former Commonwealth champion Iwan Thomas with the Queen's baton on the maes)