Y Fedal Gyfansoddi: Dim teilyngdod

  • Cyhoeddwyd
Guto Puw
Disgrifiad o’r llun,
Roedd y beirniad Guto Puw yn siomedig mai dim ond tri oedd wedi cystadlu ar gyfer y Fedal Gyfansoddi eleni

Doedd neb yn deilwng o wobr y Fedal Gyfansoddi yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd ym Meirionnydd 2014.

Wrth draddodi ei feirniadaeth brynhawn dydd Mawrth, fe ddywedodd Guto Puw ei fod yn siomedig mai dim ond tri oedd wedi cystadlu.

Roedd gwallau yn yr holl geisiadau, meddai, ac er iddo annog y cystadleuwyr i ddal ati, doedd o ddim yn teimlo bod yr un cais yn deilwng o'r wobr gyntaf.

Y dasg oedd cyfansoddi darn o gerddoriaeth mewn unrhyw gyfrwng gyda gwaith celf John Meirion Morris yn sbardun i'r gwaith.

'Siom'

"Mae'n siom nad oes teilyngdod eleni yng nghystadleuaeth y Fedal Gyfansoddi yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd, Meirionnydd, 2014," meddai'r beirniad.

"Er y siom, cymeraf gysur yn y ffaith bod safon y gystadleuaeth hon yn cael ei chynnal a hyderaf y bydd ein cyfansoddwyr ifanc yn ystyried y gwerth a'r fantais o gystadlu mewn Eisteddfodau i'r dyfodol.

"Carwn, fodd bynnag, longyfarch pwyllgor Cerdd yr Eisteddfod am feddwl mor greadigol wrth lunio'r gystadleuaeth eleni.

"Yn anffodus, roedd hi'n siomedig mai dim ond tair ymgais ddaeth i law, o ystyried potensial creadigol a dychmygol y cynigia'r gystadleuaeth."

'Cadw safonau'

Yn ôl Aled Siôn, Cyfarwyddwr yr Eisteddfod: "Mae'n bwysig ein bod yn cadw safonau a thra ein bod, wrth reswm, yn siomedig nad oes teilyngdod yn y ddefod heddiw, rydyn ni'n ddiolchgar i'r beirniad am ei waith."

Rhoddwyd y fedal gan Ysgol y Gader, Dolgellau, ynghyd â gwobr Glynne Jones o £400 o Gronfa Ymddiriedolaeth Pendyrus.