Dydd Mawrth ar faes y 'Steddfod

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r torfeydd eisoes yn cyrraedd y maes yn Y Bala er gwaetha'r mwd

Haul uwchben a mwd dan draed oedd hanes diwrnod cyntaf Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yn Y Bala eleni, a chymysgedd o gawodydd a haul sydd ar y gweill ddydd Mawrth, yn ôl y rhagolygon.

Er gwaetha'r mwd, mae'r torfeydd wedi bod yn tyrru i'r maes fore Mawrth, ac ymysg yr uchafbwyntiau yn y pafiliwn, roedd cystadleuaeth y band neu gerddorfa i flynyddoedd 6 ac iau.

Wedi siom ym mhrif seremoni'r dydd brynhawn Llun, wrth i'r beirniad, Guto Puw ddatgan nad oedd yna deilyngdod yng nghystadleuaeth y Fedal Gyfansoddi - tybed fydd 'na fuddugwr yn seremoni Medal y Dysgwyr eleni?

Dyna brif seremoni dydd Mawrth am 14:30.

Tommo'n crwydro'r maes

Mae 'na lu o ddigwyddiadau ar y Maes, hefyd.

Fe fydd Garry Owen a Tommo yn ymweld â'r Lle Chwaraeon i gwrdd ag ymwelwyr am 11:00 a 14:00.

Yn ogystal, mae cyfle i weld Sioe Cyw - ond gair i gall, roedd pobl yn ciwio am hyd at dri chwarter awr cyn i docynnau gael eu rhyddhau ddydd Llun.

Mae 'na system docynnau ar gyfer y sioeau - sy'n cael eu cynnal deirgwaith y dydd drwy'r wythnos.

Gall ymwelwyr gasglu tocynnau - sy'n rhad ac am ddim - ym mhabell S4C am 09:30 ar gyfer sioeau'r bore, ac yna am 12:15 ar gyfer y sioe yn y prynhawn.