Eisteddfod 2016 i'r Fenni

Cyhoeddwyd

Mae Cyngor Sir Fynwy wedi pleidleisio o blaid cynnal yr Eisteddfod Genedlaethol yn Y Fenni yn 2016.

Penderfynodd cabinet yr awdurdod yn unfrydol i gynnal y Brifwyl yn y sir am y tro cyntaf ers 1913.

Dywedodd y Cynghorydd Phil Hobson, yr aelod o'r cabinet gyda chyfrifoldeb am yr iaith Gymraeg:

"Rwy'n falch iawn y bydd Sir Fynwy yn cynnal Eisteddfod Genedlaethol 2016 ac wrth fy modd fod gennym y cyfle i ddangos i'r byd holl rinweddau'r sir.

"Rwy'n gobeithio y bydd eisteddfodwyr yn mwynhau'r Ŵyl, yn cael argraff ffafriol o'r dirwedd odidog yn y sir ac yn dychwelyd i wneud y mwyaf ohoni.

"Yn y cyfamser mae gan y cyngor lawer o waith i'w wneud, ond mae'n her gyffrous ac rydym yn hyderus y gallwn chwarae ein rhan wrth greu Eisteddfod lwyddiannus."