'Risg uwch' i yrwyr ifanc medd Sefydliad moduro yr RAC

Bus in Dyfed Powys
Image caption Yn ôl ffigyrau newydd, gyrrwyr rhwng 17 a 19 oed sy'n gyfrifol am ddamweiniau yn ardal Dyfed Powys

Yn ôl ffigyrau newydd, gyrwyr rhwng 17 a 19 oed sy'n gyfrifol am bron i 12% - un o bob wyth person - sy'n cael eu hanafu mewn damweiniau ar y ffordd ym Mhrydain.

Yn ôl Sefydliad Moduro'r RAC ardal Heddlu Dyfed Powys sydd â'r ganran uchaf o ddamweiniau o'r fath - sef 18.2%.

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Steffan Powell o Newsbeat yn cael ei holi ar raglen y Post Cynta.

Fe gafodd y ffigyrau eu cyhoeddi wythnos yn unig ar ôl i raglen Newsbeat y BBC ddatgelu fod llywodraeth Prydain wedi gohirio cynllun radical i weddnewid y prawf gyrru.

Yn ôl ffigyrau swyddogol mae gyrwyr rhwng 17 a 19 oed yn cynrychioli 1.5% o'r rhai sydd wedi pasio eu prawf gyrru.

Fe wnaeth Sefydliad moduro'r RAC edrych ar ffigyrau 49 o heddluoedd y DU rhwng 2008 a 2012.

Yn ôl yr RAC byddai newid y sustem drwyddedu i fod yn un mwy graddedig yn arbed anafiadau i hyd at 4,500 y flwyddyn.

Byddai system o'r fath yn golygu y byddai'n rhaid i yrwyr newydd barhau ar brawf am 12 mis gyda rheolau yn cyfyngu ar rai o'u hawliau ar y ffordd fawr.

Dywedodd Philip Gomm, llefarydd ar ran y RAC: "Rydym yn parchu hawliau a rhyddid pobl ifanc, rydym am eu hamddiffyn a'u diogelu, ond o bosib mae hynny'n golygu rhai cyfyngiadau yn ar ôl iddynt basio eu prawf gyrru - dyma'r cyfnod mwyaf peryglus i unrhyw yrrwr."

Yn ôl yr RAC gyrwyr rhwng 17 a 19 oed sy'n gyfrifol am bron i un o bob pum person - sy'n cael eu hanafu mewn damweiniau ar y ffordd yn ardal Dyfed Powys.

Gwent oedd yn ail yn y rhestr (17%), gyda Gogledd Cymru a Cumbria yn drydydd (15.8%).

Llundain oedd a'r canran isaf sef 5.6%

Gwlad Heddlu Canran y rhai a anafwyd mewn gwrthdrawiadau lle roedd y gyrrwr rhwng 17 ac 19 oed.
Cymru Dyfed-Powys 18.2%
Gwent 17%
Gogledd Cymru 15.8%
De Cymru 15.2%
Lloegr Avon a Gwlad yr Hâf 13%
Bedfordshire 13%
Berkshire 11%
Buckinghamshire 12.4%
Cambridgeshire 11.6%
Sir Caer 12.7%
Cleveland 13.8%
Cernyw 15.5%
Cumbria 15.8%
Derbyshire 13.3%
Dyfnaint 13.1%
Dorset 14%
Durham 14.1%
Essex 13.8%
Sir Caerloyw 14.2%
Llundain 5.6%
Manceinion 9.7%
Hampshire & IoW 13.1%
Hertfordshire 13.1%
Humberside 13.8%
Kent 13.9%
Sir Caerhirfryn 13.5%
Sir Caerlyr 10.7%
Lincolnshire 14.2%
Glannau Mersi 9.2%
Norfolk 14%
North Yorkshire 14%
Northamptonshire 14%
Northumbria 11.8%
Nottinghamshire 12%
Sir Rhydychen 11.5%
De Sir Efrog 13.9%
Staffordshire 14%
Suffolk 13.5%
Surrey 13.3%
Sussex 12.7%
Sir Caerwrangon 11.4%
West Mercia 15.2%
West Midlands 9.9%
Gorllewin Sir Efrog 10.2%
Wiltshire 13.1%
Yr alban Lothian & Borders and Dumfries & Galloway 11.6%
Northern and Grampian 15.7%
Strathclyde 11.4%
Tayside, Fife and Central 13.1%
Cyfanswm (Prydain) 11.9%