Pennaeth S4C: 'cwmwl du' oherwydd ansicrwydd ariannu

  • Cyhoeddwyd
Ian Jones

Mae prif weithredwr S4C wedi rhybuddio fod yr ansicrwydd dros ariannu S4C yn "gwmwl du" dros ei dyfodol.

Mae'r cytundeb ariannu presennol gydag Ymddiriedoaleth y BBC a'r Llywodraeth - drwy'r ffi drwydded - yn dod i ben fis Mawrth 2017, ac mae siarter y BBC yn cael ei hadnewyddu fis Ebrill 2016.

Gwnaeth Ian Jones ei sylwadau mewn araith ar faes Eisteddfod yr Urdd yn y Bala am Ddyfodol Teledu Cymraeg.

Wrth siarad gyda'r BBC wedi'r araith dywedodd Ian Jones mai "amseru sy'n holl bwysig" wrth siarad am gyllido y tu hwnt i hynny, ac y byddai "am gael gwybod mwy rhwng nawr a'r etholiad cyffredinol nesaf".

Dywedodd Mr Jones fod arian y sianel "wedi ei chwtogi i'r byw" yn barod ac y byddai "unrhyw gwtogi pellach yn peryglu einioes y sianel".

Rhybuddiodd hefyd fod yn rhaid i S4C allu cadw ei hanibynniaeth golygyddol a gweithredol a bod dyletswydd o dan y ddeddf ar yr Ysgrifennydd Diwyllilant a'r Cyfryngau yn San Steffan i sicrhau "arian digonol" i'r sianel.

"Rhaid i'r rhai sy'n rheoli'r coffrau sylweddoli fod rhaid i sianel genedlaethol gael arian digonol," meddai gan ddweud nad Sinderela yw S4C ond 'trysor cenedlaethol'.

Galwodd hefyd am ddechrau trafodaeth gyhoeddus am ddarlledu drwy gyfrwng y Gymraeg.

Ychwanegodd fod angen sicrhau lle i'r Gymraeg ar declynnau clyfar a dyfeisiadau'r dyfodol er mwyn "i'r Gymraeg gael ei gweld a'i defnyddio."

Datblygiadau technolegol

Yn ôl Mr Jones, mae'r ffordd y bydd y sianel yn delio â datblygiadau technolegol yn allweddol i'r ymdrechion i sicrhau bod y Gymraeg yn parhau'n iaith bob dydd.

Roedd yr araith yn cydfynd a lansio'r ddogfen drafod 'S4C: Dyfodol Teledu Cymraeg'.

Mae'n cael ei disgrifio fel man cychwyn i'r drafodaeth wrth i gyllideb y sianel gael ei thrafod dros gyfnod adolygiad siarter y BBC, ac wrth i'r pleidiau gwleidyddol gynllunio ar gyfer yr etholiad cyffredinol nesaf.

Yn ei gyfweliad ar y BBC ychwanegodd Mr Jones: "Y canlyniad yw y bydd rhaid i ni ystyried ein darpariaeth yn y Gymraeg ar S4C a gofyn os gallwn ni barhau i ddarparu'n hyn yr ydym yn ei ddarparu nawr.

"Mae potensial os nad oes gennym ddigon o gyllid ar ôl 2016 a 2017 na fydd gennym ddewis - bydd rhaid torri nôl.

"Wrth i'r misoedd fynd heibio mae'n mynd yn fwyfwy anodd i ni gadw'r gwasanaethau presennol, ac felly fe fyddwn yn wynebu toriadau ar ryw adeg rhwng nawr a'r adeg yma y flwyddyn nesaf oni bai ein bod yn cael sicrwydd y gall yr Ysgrifennydd Gwladol ddarparu cyllid digonol i S4C y tu hwnt i 2016 a 2017."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol