Pennaeth S4C: 'cwmwl du' oherwydd ansicrwydd ariannu

Ian Jones

Mae prif weithredwr S4C wedi rhybuddio fod yr ansicrwydd dros ariannu S4C yn "gwmwl du" dros ei dyfodol.

Mae'r cytundeb ariannu presennol gydag Ymddiriedoaleth y BBC a'r Llywodraeth - drwy'r ffi drwydded - yn dod i ben fis Mawrth 2017, ac mae siarter y BBC yn cael ei hadnewyddu fis Ebrill 2016.

Gwnaeth Ian Jones ei sylwadau mewn araith ar faes Eisteddfod yr Urdd yn y Bala am Ddyfodol Teledu Cymraeg.

Wrth siarad gyda'r BBC wedi'r araith dywedodd Ian Jones mai "amseru sy'n holl bwysig" wrth siarad am gyllido y tu hwnt i hynny, ac y byddai "am gael gwybod mwy rhwng nawr a'r etholiad cyffredinol nesaf".

Dywedodd Mr Jones fod arian y sianel "wedi ei chwtogi i'r byw" yn barod ac y byddai "unrhyw gwtogi pellach yn peryglu einioes y sianel".

Rhybuddiodd hefyd fod yn rhaid i S4C allu cadw ei hanibynniaeth golygyddol a gweithredol a bod dyletswydd o dan y ddeddf ar yr Ysgrifennydd Diwyllilant a'r Cyfryngau yn San Steffan i sicrhau "arian digonol" i'r sianel.

"Rhaid i'r rhai sy'n rheoli'r coffrau sylweddoli fod rhaid i sianel genedlaethol gael arian digonol," meddai gan ddweud nad Sinderela yw S4C ond 'trysor cenedlaethol'.

Galwodd hefyd am ddechrau trafodaeth gyhoeddus am ddarlledu drwy gyfrwng y Gymraeg.

Ychwanegodd fod angen sicrhau lle i'r Gymraeg ar declynnau clyfar a dyfeisiadau'r dyfodol er mwyn "i'r Gymraeg gael ei gweld a'i defnyddio."

Datblygiadau technolegol

Yn ôl Mr Jones, mae'r ffordd y bydd y sianel yn delio â datblygiadau technolegol yn allweddol i'r ymdrechion i sicrhau bod y Gymraeg yn parhau'n iaith bob dydd.

Roedd yr araith yn cydfynd a lansio'r ddogfen drafod 'S4C: Dyfodol Teledu Cymraeg'.

Mae'n cael ei disgrifio fel man cychwyn i'r drafodaeth wrth i gyllideb y sianel gael ei thrafod dros gyfnod adolygiad siarter y BBC, ac wrth i'r pleidiau gwleidyddol gynllunio ar gyfer yr etholiad cyffredinol nesaf.

Yn ei gyfweliad ar y BBC ychwanegodd Mr Jones: "Y canlyniad yw y bydd rhaid i ni ystyried ein darpariaeth yn y Gymraeg ar S4C a gofyn os gallwn ni barhau i ddarparu'n hyn yr ydym yn ei ddarparu nawr.

"Mae potensial os nad oes gennym ddigon o gyllid ar ôl 2016 a 2017 na fydd gennym ddewis - bydd rhaid torri nôl.

"Wrth i'r misoedd fynd heibio mae'n mynd yn fwyfwy anodd i ni gadw'r gwasanaethau presennol, ac felly fe fyddwn yn wynebu toriadau ar ryw adeg rhwng nawr a'r adeg yma y flwyddyn nesaf oni bai ein bod yn cael sicrwydd y gall yr Ysgrifennydd Gwladol ddarparu cyllid digonol i S4C y tu hwnt i 2016 a 2017."

Straeon perthnasol

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.