Cyhuddo dau fachgen o ddechrau tân

  • Cyhoeddwyd
Our Lady's School in Bangor
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r heddlu yn apelio am dystion

Mae dau fachgen, 12 a 14 oed, wedi cael eu cyhuddo o gynnau tân ac o achosi difrod troseddol yn dilyn tân mewn ysgol gynradd ym Mangor.

Fe gafodd Ysgol Ein Harglwyddes Difrycheulyd ei difrodi ar 28 Chwefror.

Bu'n rhaid i griwiau o Fangor a Phorthaethwy dorri trwy'r to cyn gallu rheoli'r fflamau.

Cafodd y ddau fachgen eu rhyddhau ar fechnïaeth a byddan nhw'n ymddangos gerbron Llys Ieuenctid Caernarfon ar 20 Mehefin.

Mae'r Ditectif Cwnstabl Gerallt Davies o Heddlu Gogledd Cymru wedi gofyn i unrhyw un a welodd y tân i gysylltu â nhw ar 101.