Llyfrgell Genedlaethol yn rhoi'r gorau i dâl bonws

  • Cyhoeddwyd
Llyfrgell Genedlaethol Cymru
Disgrifiad o’r llun,
Roedd staff wedi bygwth cyflwyno cynnig o ddiffyg hyder

Mae rheolwyr Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn Aberystwyth wedi rhoi'r gorau i gynllun fyddai'n rhoi bonws o 10% i ddau aelod o'r tîm rheoli am gymryd cyfrifoldebau ychwanegol.

Roedd staff wedi bygwth cyflwyno cynnig o ddiffyg hyder yn y rheolwyr oherwydd y cynllun.

Nawr mae'r staff wedi derbyn e-bost gan y prif weithredwr yn dweud bod yn rhaid i'r Llyfrgell ganolbwyntio ar gyflogau a lefel staffio'r sefydliad cyfan.

Mae undebau wedi croesawu'r penderfyniad.

Dywedodd llefarydd ar ran undeb y PCS nad oedd rhai aelodau'r staff yn ennill 'cyflog byw'.

Ar hyn o bryd mae'r Llyfrgell yn paratoi cyfnod ymgynghorol ar ailstrwythura.

Incwm

Fe fydd yr ymgynghoriad yn cael ei gynnal dros gyfnod o chwe wythnos.

Mewn e-bost at y staff ddydd Gwener dywedodd y prif weithredwr Aled Gruffydd Jones fod angen i'r sefydliad ganolbwyntio ar lefelau tâl a staffio'r sefydliad cyfan.

Dywed yr e-bost fod penderfyniad wedi ei wneud i beidio â pharhau gyda'r bwriad i roi tâl bonws i ddau aelod o'r tîm rheoli am gymryd cyfrifoldebau ychwanegol.

Ym mis Rhagfyr y llynedd fe wnaeth Mr Jones wneud apêl am arian gan y cyhoedd er mwyn llesteirio effaith toriadau yn eu cyllideb o du llywodraeth Cymru.

Dywedodd fod y llyfrgell yn wynebu lleihad o £1.2 miliwn yn ei incwm dros gyfnod o ddwy flynedd.

Mae disgwyl i'r llyfrgell a'r undebau gynnal cyfres o gyfarfodydd ym Mehefin.