Myfi a Fi: Tipyn o dderyn!

  • Cyhoeddwyd

Mae hi'n newid byd ar y newyddiadurwr Owain Evans. Am gyfnod o fis, mae o ar gyfnod tadolaeth yn gofalu am ei ferch fach, Myfi, tra bod ei wraig, Bethan, wedi mynd yn ôl i weithio.

Os cofiwch chi, yn ei flog diwethaf roedd Owain yn cael cryn drafferth cofio popeth cyn gadael y tŷ. Mae'n rhannu ei brofiadau diweddaraf gyda BBC Cymru Fyw:

Mae Myfi a fi'n eistedd ar flanced yn yr ardd yn mwynhau'r heulwen ac yn gwrando ar yr adar yn canu.

Ond nid dim ond yr adar sydd wrthi.

"Do you wanna build a snowman?"

Ffynhonnell y llun, Owain Evans
Disgrifiad o’r llun,
Glain a Mered wedi rhewi o flaen y sgrin

Mae'r canu'n dod o'r 'stafell fyw. Mae Glain a Mered yn eistedd o flaen y teledu yn cyd-ganu i ffilm Disney "Frozen"

"We used to be best buddies, and now we're not, I wish you could tell me whyyyyy... Do you wanna build a Snowman?"

"Mae'r haul yn gwenu mas fan 'na a chi mewn fan hyn yng nghanol yr eira!"

Mae'r ddau yn edrych yn syn arna'i.

"Mae'n ddiwrnod rhy ffein i ishte o flaen teledu. Ble mae'r remote control?"

Dwi'n codi'r clustogau ar y soffa ond does dim golwg ohono. Dwi'n gorfod gwasgu o leia hanner dwsin o fotymau ar y peiriant cyn dod o hyd i'r un sy'n stopio'r DVD.

Dianc i'r ardd

Mae Glain yn codi a'n mynd mas i'r ardd. Dyw ei brawd bach ddim mor barod i ufuddhau.

"C'mon Mered, mas" medde fi

"Mae tu fas yn boring" medde Mered.

"Mae watcho Frozen cant o weithie yn boring hefyd" medde fi "eniwei mae 'da fi rhywbeth i ddangos i ti"

Mae Mered yn edrych arna'i yn amheus ond am unwaith does ganddo ddim ateb parod.

Ffynhonnell y llun, Owain Evans
Disgrifiad o’r llun,
Myfi yn yr ardd: "Ga'i fynd yn ôl i'r tŷ dadi?"

Dwi'n dianc i'r ardd yn gyflym rhag iddo weld y wên hunanfoddhaus ar fy wyneb.

Dyw'r wên ddim yn para'n hir. Mae gan Myfi lond ceg o borfa ac mae hi'n dechrau tagu. Dwi'n rhuthro draw ati a stwffio fy mysedd i'w cheg.

Mae hi wedi llyncu deilen a phluen yn barod bore 'ma. Mae'n ddigon posib taw hi sy' di llyncu'r remote control colledig hefyd.

Y tŷ adar

"Beth o't ti ishe dangos i fi Dadi?"

Mae llais Mered yn torri ar draws yr argyfwng.

"Dere 'ma" medde fi gan godi Myfi dan fy mraich ac arwain Mered tuag at waelod yr ardd.

Mae Glain, yn glustiau i gyd, yn ymuno â ni.

"Chi'n gweld y tŷ adar" medde fi "mae 'na adar bach ynddo fe, cywion titw tomos las, ond pidwch a mynd yn rhy agos neu bydd y mami a'r dadi yn cael ofan a gadael y nyth a bydd y cywion bach yn marw"

Mae Glain a Mered yn anwybyddu'r rhybudd ac yn rhedeg yn syth tuag at y tŷ adar.

"Gadwch lonydd iddyn nhw nawr" medde fi gan gario Myfi i'r tŷ er mwyn paratoi cinio.

Y plu yn hedfan?

O'r gegin fe alla'i weld Glain ar y siglen. Mae Mered yn cario ffon golff blastig lawr i waelod yr ardd.

Dyw fy ymenydd ddim yn prosesu'r hyn mae fy llygaid yn ei weld.

"Paid Mered!" Mae Glain yn sgrechian, ond mae'n rhy hwyr. Mae'r tŷ adar wedi cael diawl o glec.

Dwi'n rhedeg mas i'r ardd...

"Beth ddiawl ti'n meddwl ti'n neud?"

"O'n i ddim yn trio" medde Mered, er bod mynd i'r garej i nôl arf pwrpasol yn awgrym clir o fwriad.

Ffynhonnell y llun, Owain evans
Disgrifiad o’r llun,
"Dwi ddim ishio chwarae golff efo ti Mered!"

Os oedd y cywion yn cysgu maen nhw wedi dihuno nawr. Dwi'n cymryd wrth y sŵn nad oes yna ormod o niwed wedi ei wneud.

Ffilm fydde'n dda!

"Ti ddim fod yn gas i anifeiliaid" medde fi. "Aros ar bwys y siglen, ble fi'n gallu gweld ti"

Dwi'n dychwelyd i'r gegin. Mae Mered yn defnyddio'r siglen fel ffram ddringo ac mae Glain ar y trampolîn. Mae ganddi drywel arddio yn ei llaw.

Y tro hwn dwi'n gweld y perygl ond cyn i mi gael cyfle i ymateb mae'r trywel yn hedfan drwy'r awyr gan wibio fodfeddi'n unig heibio i glust dde Mered

Dwi'n brasgamu allan i'r ardd. "Reit" medde fi, "Pwy sy' ishe watcho Frozen?"

Ydy Owain wedi dod o hyd i'r remote control?, Be fydd Glain yn ei blannu ar y trampolîn? A ddaw titw yn ôl adref? Dewch yn ôl i Cylchgrawn BBC Cymru Fyw yr wythnos nesaf i gael gweld sut mae Owain wedi ymdopi.