Lluniau Eisteddfod yr Urdd dydd Mawrth / Urdd Eisteddfod pictures on Tuesday

  • Cyhoeddwyd
Jennifer Haley
Disgrifiad o’r llun,
Enillodd Jennifer Haley o Gil-y-Coed, Sir Fynwy, Fedal y Dysgwyr ar ei chynnig cyntaf (Jennifer Haley from Caldicot, Monmouthshire won the Learners Medal on her first attempt).
Cadi ac Abi
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Cadi ac Abi o Ben Llŷn wrth eu bodd yn y mwd! (Cadi and Abi from Llŷn loved squelching around in the mud!)
Disgrifiad o’r llun,
Ceara a Katie o ardal Llanelli yn mwynhau hufen iâ ar ôl cystadlu ar y parti cyd-adrodd (Ceara and Katie from Llanelli enjoy an ice-cream)
Disgrifiad o’r llun,
Lisa a Cerys o Powys yn ail-greu traeth Madog ar stondin cwmni drama Arad Goch (Lisa and Cerys from Powys do like to be by the seaside)
Disgrifiad o’r llun,
Mai'n haf o hyd pan fydd Yvonne Tywydd o gwmpas - ond mae disgwyl ambell gawod ysgafn meddai hi (It's always sunny when S4C's weather presenter Yvonne Evans is around!)
Disgrifiad o’r llun,
Sawl cranc? Enid o Ynys Môn yn helpu ei brawd bach Gruffudd i gyfri crancod yn GwyddonLe (Enid and Gruffudd from Anglesey count how many crabs are hiding at the Science and Technology pavillion).
Disgrifiad o’r llun,
Garry Owen yn holi Aled Siôn, cyfarwyddwr yr eisteddfod, ar raglen Taro'r Post, BBC Radio Cymru (Garry Owen interviews Aled Siôn, the eisteddfod's director, for BBC Radio Cymru)
Disgrifiad o’r llun,
Balŵn unig yn y mwd (A lonely balloon)
Disgrifiad o’r llun,
Aeth Tommo ar ei feic yn y maes chwaraeon heddiw (Radio Cymru presenter got on his bike today).