Pleidlais Streic Prifysgol Glyndŵr

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae staff wedi protestio dros y diswyddiadau yn gynharach yn y mis

Bydd mwy na 130 o staff Prifysgol Glyndŵr yn Wrecsam yn pleidleisio ynglŷn â chynnal streic.

Mae undeb yr UCU, sydd yn cynrychioli mwyafrif o staff academaidd y coleg, yn ymgyrchu yn erbyn cynllun i ddiswyddo cymaint â 60 o staff mewn ymgais i arbed arian.

Mae'r brifysgol wedi ymestyn cynllun diswyddiadau gwirfoddol, ond yn ôl yr undeb mae'r brifysgol yn parhau i fygwth diswyddiadau gorfodol.

Mewn llythyr at aelodau'r undeb dywedodd llefarydd: "Mae'n bryd i'r Is-Ganghellor, y llywodraethwyr a'r rheolwyr sylweddoli pa mor ddifrifol yw gwrthwynebiad y gangen i'r posibilrwydd o ddiswyddiadau gorfodol."

Wrth ymateb dywedodd llefarydd ar ran Prifysgol Glyndŵr: "Mae'r brifysgol trwy gydol y broses ymgynghori wedi ymddwyn mewn ffordd sydd yn cyd-fynd a'u dyletswyddau.

"Mae anghydfod yr Undeb wedi ei seilio ar gamsyniad, ac rydym o'r farn y byddai gweithredu diwydiannol yn groes i fuddiannau'r Brifysgol, eu holl staff, ac yn fwyaf oll y myfyrwyr."