Prifysgol: Diswyddo cyn bennaeth adran

  • Cyhoeddwyd
Prifysgol Aber

Mae Prifysgol Aberystwyth wedi diswyddo cyn bennaeth Adran y Gyfraith a Throseddeg yn dilyn "nifer o honiadau difrifol".

Cafodd yr Athro Noel Cox ei benodi fel pennaeth yr adran yn 2010, ac fe ddaeth o Brifysgol Technoleg Auckland gyda llu o gymwysterau ac enw am weithio ar sawl achos enwog yn Seland Newydd.

Fe ymddiswyddodd o'r swydd yn Aberystwyth ym mis Tachwedd ond roedd yn parhau i weithio yn yr adran.

Mae wedi cadarnhau ei fod yn bwriadu apelio yn erbyn y penderfyniad.

Esboniad anfoddhaol

Roedd yr honiadau yn erbyn yr Athro Noel Cox yn cynnwys ystyriaethau o ddyletswydd gofal y brifysgol tuag at aelodau o staff ac achosion o dorri rheolau ariannol a diogelu data.

Fe gafodd panel disgyblu annibynnol ei benodi, oedd yn cael ei gadeirio gan gyfreithiwr allanol, a daeth i'r casgliad nad oedd esboniadau'r Athro Cox yn foddhaol.

Dywedodd y brifysgol mewn datganiad: "O ystyried y dystiolaeth a gyflwynwyd, difrifoldeb y canfyddiadau hyn, a holl elfennau'r achos, mae'r Brifysgol wedi derbyn argymhelliad clir y panel i derfynu cyflogaeth yr Athro Cox gyda'r Brifysgol.

"Mae'r Brifysgol yn cydnabod fod gan yr Athro Cox yr hawl i apelio i banel annibynnol pellach, yn unol â'r broses a ddiffinnir yn glir gan bolisi'r Brifysgol. O ganlyniad, ni fydd y Brifysgol yn gwneud sylwadau pellach ar yr achos hwn ar hyn o bryd."