Dynes wedi marw yn dilyn tân car Tredegar

  • Cyhoeddwyd

Mae Heddlu Gwent wedi cadarnhau bod dynes wedi marw yn dilyn tân car yn Nhredegar.

Cafodd y ddynes ei chludo i Ysbyty Treforys mewn Ambiwlans Awyr am tua 13:45 ddydd Mawrth.

Ddydd Mercher, dywedodd Heddlu Gwent bod y ddynes wedi marw yn yr ysbyty yn ddiweddarach.

Cafodd criwiau Gwasanaeth Tân ac Achub o Dredegar a Glyn Ebwy eu galw i'r digwyddiad ar ffordd Dukestown.

Dywedon nhw nad oedden nhw'n credu i unrhyw un arall fod yn rhan o'r digwyddiad.

Mae'r Heddlu yn gofyn i unrhyw un welodd y digwyddiad i gysylltu â nhw ar 101.