Methu targed ymateb ambiwlans eto

  • Cyhoeddwyd
Ambiwlans

Mae ffigyrau misol ar berfformiad ambiwlansys yng Nghymru yn dangos bod y gwasanaeth wedi methu targed i gyrraedd 65% o alwadau brys o fewn wyth munud ym mis Ebrill.

Mewn 56.7% o'r achosion mwyaf brys wnaeth ambiwlansys gyrraedd o fewn wyth munud.

Roedd hwn yn gynnydd bychan ers mis Mawrth 2014, ond yn lleihad ers mis Ebrill y llynedd.

Mae'r gwrthbleidiau wedi beirniadu'r ffigyrau yn llym ac mae Llywodraeth Cymru wedi cydnabod eu bod nhw'n siomedig.

Dangosodd y ffigyrau bod 35,192 o alwadau brys ym mis Ebrill 2014.

O'r rhain, roedd bron i 14,000 yn alwadau categori A - pan mae perygl i fywyd.

Ym mis Ebrill 2014, cyrhaeddodd ambiwlans i 56.7% o'r achosion hyn o fewn targed Llywodraeth Cymru o wyth munud.

Mae hwn yn gynnydd o'r ffigwr o 55% ym mis Mawrth 2014, ond yn ostyngiad o'r ffigwr o 57.2% flwyddyn ynghynt.

Mae'r ffigyrau yn dangos bod y canran o alwadau cafodd eu hateb:

  • O fewn 9 munud - 62.3%
  • O fewn 10 munud - 67.3%
  • O fewn 15 munud - 83.3%
  • O fewn 20 munud - 91.4%

Mae'r gwrthbleidiau wedi beirniadu'r ystadegau yn hallt, gan ddweud eu bod yn dangos methiant y llywodraeth i reoli'r gwasanaeth iechyd.

Dywedodd llefarydd y Ceidwadwyr ar iechyd a gwasanaethau cymdeithasol, Darren Millar, bod "y sgandal genedlaethol yn parhau".

"Dan y Blaid Lafur, Cymru sydd â'r targed amseroedd ymateb ambiwlansys isaf yn y DU ac mae hyd yn oed hwn yn cael ei fethu yn gyson".

Ychwanegodd bod toriadau i'r gwasanaeth iechyd yn golygu bod unedau gofal brys yn orlawn, "sy'n ei gwneud hi'n amhosib i barafeddygon gyrraedd targedau amseroedd ymateb ambiwlansys.

"Mae ymateb brys i alwadau 999 lle mae perygl i fywyd yn wahaniaeth rhwng byw a marw a dyw'r methiant parhaol dan arweinyddiaeth Carwyn Jones ddim yn dderbyniol."

Dywedodd Arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol, Kirsty Williams bod Llafur yn gadael cleifion a pharafeddygon i lawr.

"Pan roedd y ffigyrau ar eu hisaf ym mis Chwefror, rhoddodd y gweinidog iechyd Llafur fai ar y tywydd.

"Nawr eu bod llai na 4% yn uwch, pa esgus all ddefnyddio y tro hwn?"

Ychwanegodd bod amseroedd ymateb yn hollbwysig mewn achosion brys, ac "nid yw'n gywir nac yn deg bod pobl yng Nghymru yn gorfod derbyn amseroedd ymateb arafach na chleifion ar draws y ffin".

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru: "Mae'r ffigyrau hyn yn siomedig. Er eu bod yn dangos gwelliant mewn perfformiad dros y mis, rydym yn disgwyl i fyrddau iechyd i weithio'n agos gyda'r gwasanaeth ambiwlans i sicrhau bod cleifion yn derbyn y gofal sydd ei angen arnynt pan fyddant ei angen."