Diffodd camerâu CCTV Ynys Môn

  • Cyhoeddwyd
CCTV Ynys Môn
Disgrifiad o’r llun,
Bydd camerau CCTV ar Ynys Môn yn cael eu diffodd ar ddydd Gwener.

Mae cynghorau tref Ynys Môn yn galw am drafodaeth wyneb yn wyneb gyda'r cyngor sir ynglŷn â'r penderfyniad i ddiffodd camerâu CCTV ar yr Ynys.

Ar ddydd Gwener bydd y camerâu yn cael eu diffodd ym Miwmares, Caergybi, Llangefni, Porthaethwy ac Amlwch er mwyn i gyngor sir arbed £177,000.

Mae'r penderfyniad yma ymhlith arbedion effeithlonrwydd am fod cyllideb 2014-15 £7.5m yn llai.

Dadl y cyngor sir yw nad ydi'r camerâu yn wasanaeth statudol a bod y cynghorau cymuned wedi cael ers mis Tachwedd i drafod y sefyllfa.

Arbed y gwasanaeth

Meddai Maer Llangefni, y cynghorydd Margaret Thomas: "Mae hyn yn gam yn ôl ac yn rhoi diogelwch pobl ar y stryd mewn perygl.

"Dwi'n deall y sefyllfa ariannol, ond mae £177,000 yn swm bychan o'r £7.5miliwn sy'n cael ei grybwyll.

"Beth oeddem eisiau ei weld oedd y cynghorau tref yn cael y cyfle i drafod y sefyllfa gyda'r cyngor sir a gweld os gallwn roi rywbeth at ei gilydd i arbed y gwasanaeth. Unwaith maent wedi ei ddiffodd, mae'n anodd iawn ei droi yn ymlaen eto."

Yng Nghaergybi mae'r cyngor tref wedi gofyn i'r cyngor sir am gyfarfod.

Meddai'r clerc, Cliff Everett: "Dwi wedi ysgrifennu ers rhai wythnosau a ddim wedi cael ymateb. Y pwrpas o gael cyfarfod ydi gweld os ydi'n bosib i ni gynnal y gwasanaeth. Mae angen y wybodaeth berthnasol er mwyn pwyso a mesur hyn cyn gwneud penderfyniad."

Mewn datganiad dywedodd Cyngor Sir Ynys Môn bod angen blaenoriaethu gwasanaethau oherwydd yr her ariannol.

Dim gwrthwynebiad

Meddai llefarydd: "Bydd y gwasanaeth yn dod i ben ar ddydd Gwener, fodd bynnag, bydd y camerâu ac unrhyw gyfarpar cysylltiedig yn parhau yn ei le hyd nes bydd y trafodaethau gyda chynghorau tref sydd wedi mynegi diddordeb cymryd nhw drosodd, yn cael eu hystyried.

"Mae'r penderfyniad wedi ei wneud ers mis Chwefror eleni, yn dilyn ymgynghoriad cyhoeddus a oedd yn cynnwys cynghorau tref a chymuned.

"Ar y pryd ni dderbyniodd y cyngor unrhyw wrthwynebiad i'r cynigion hyn."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol