BBC Cymru Fyw

Baton y Frenhines yn cyrraedd Gwynedd a Môn

Published
image captionCyrhaeddodd y baton gopa'r Wyddfa fore Iau

Cyrhaeddod Baton y Frenhines Gwynedd a Môn ar chweched diwrnod ei daith yng Nghymru.

Fore Iau cludodd Clwb Rhedwyr Eryri y baton i gopa'r Wyddfa.

Yno i dderbyn y baton roedd Syr David Brailsford, cyn bennaeth tîm beicwyr Prydain yng Ngemau Olympaidd Llundain a dyn gafodd ei fagu yn Llanberis.

Yno hefyd roedd Aled Sion Davies, un o bencampwyr Gemau Paralympaidd Llundain.

Y gyflwynwraig Alex Jones fu'n cludo'r baton mewn cwch ar y Fenai cyn i'r baton ymweld â Chanolfan Chwaraeon Dŵr Plas Menai ar y ffordd i Gaernarfon.

image captionDoedd y tywydd ddim ar ei orau wrth i Aled Sion Davies gario'r baton i gopa'r Wyddfa
image captionCafodd y baton ei gludo mewn cwch ar y Fenai
image captionMae Ieuan Owen a Gareth Evans wedi cystadlu i Gymru yng Ngemau'r Gymanwlad
image captionCafodd y baton ei gludo i Ganolfan Chwaraeon Dŵr Plas Menai
image captionY baton yn cyrraedd Canolfan Ddringo Beacon yng Nghaernarfon

Cyn hynny roedd ym Miwmares lle bu sylw i gamp codi pwysau. Yn cludo'r baton yno roedd nifer o gystadleuwyr hen a newydd, gan gynnwys Ieuan Owen, Ray Williams a Gareth Evans.

"Mae'n rhoi pleser mawr i groesawu'r baton ac ymwelwyr o Ffederasiwn Gemau'r Gymanwlad a Phwyllgor Trefnu Glasgow 2014 i'r dref frenhinol," meddai Maer Caernarfon, Roy Owen.

Y Cynghorydd Owen gludodd y baton dros linell orffen ras bum cilomedr rhwng Plas Menai a Galeri yng Nghaernrfon nos Iau.

Yfory bydd diwrnod olaf y baton yng Nghymru a bydd yn ymweld ag Y Rhyl, Moel Famau, Rhuthun a Llandegla.

Daeth y baton i Gymru fore Sadwrn, gan lanio ym Maes Awyr Caerdydd cyn teithio drwy Abertyleri, Glyn Ebwy, Tredegar a Merthyr Tudful.

Erbyn diwedd yr wythnos bydd y baton wedi teithio 731 o filltiroedd yng Nghymru.

Straeon perthnasol

  • Esgob yn bendithio Baton y Frenhines