Clegg: 'Y person cywir i arwain'

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Dywed Kirsty Williams y dylaisNick Clegg barhau i arwain y Democratiaid Rhyddfrydol

Nick Clegg yw'r person cywir i arwain y Democratiaid Rhyddfrydol yn yr Etholiad Cyffredinol yn ôl arweinydd y blaid yng Nghymru, Kirsty Williams.

Gwnaeth Ms Williams ei sylwadau mewn cyfweliad gyda Bethan Rhys Roberts ar gyfer rhaglen deledu The Wales Report ar y BBC.

Dywedodd fod Mr Clegg yn ystod yr Etholiad Ewropeaidd wedi sefyll dros yr hyn y mae'n credu ynddo.

"Mae Nick wedi aros yn dryw i'w ddaliadau yn ystod yr ymgyrch etholiadol er mwyn gwneud achos positif dros yr hyn mae'r Democratiaid Rhyddfrydol, a'r Democratiaid Rhyddfrydol Cymreig yn credu ynddo.

"Ni alla i fod yn fwy eglur na hyn, dwi'n credu mai Nick Clegg yw'r person cywir i arwain y blaid hon i'r Etholiad Cyffredinol.

"Yr hyn sydd angen ei wneud nawr yw ceisio'n galetach i egluro i bobl y wlad hon pam i ni gymryd y penderfyniad i ffurfio clymblaid, ac yr hyn yr ydym fel Democratiaid Rhyddfrydol wedi llwyddo i'w wneud fel rhan o lywodraeth glymblaid."

Mae perfformiad gwael y blaid yn yr Etholiad Ewropeaidd ac etholiadau lleol yn Lloegr wedi arwain at ferinidaeth o arweinyddiaeth Mr Clegg.

Ddydd Mercher fe wnaethun o arglwyddi'r Democratiaid Rhyddfrydol ymddiswyddo wrth i'r dadlau barhau.

Roedd yr Arglwydd Oakeshot wedi comsiynu arolwg barn oedd yn awgrymu y byddai'r blaid yn gwneud yn well o dan arweinydd newydd, ac roedd Mr Clegg wedi ei rybuddio y byddai'n wynebu camau disgybl gan ei gyhuddo o geisio tanseilio'r blaid.

Bydd rhaglen The Wales Report yn cael ei ddarlledu ar BBC Cymru am 22.35pm ddydd Mercher.

Straeon perthnasol