Pryderu bod e-sigarennau yn normaleiddio ysmygu i'r ifanc

  • Cyhoeddwyd
E-sigaret
Disgrifiad o’r llun,
Mae dros 50 o arbenigwyr yn dweud bod e-sigarennau yn rhan o'r ateb, nid y broblem

Mae arbenigwyr iechyd o Brydain ymysg nifer sydd wedi arwyddo llythyr yn galw ar Sefydliad Iechyd y Byd (WHO) i beidio rheoleiddio ac atal defnydd e-sigarennau.

Mae dros 50 o ymchwilwyr yn galw ar y WHO i ystyried e-sigarennau - sy'n cynnwys nicotin ond dim mwg - yn "ddatblygiad iechyd sylweddol".

Ar hyn o bryd mae llywodraeth Cymru yn ymgynghori ar ddefnydd cyhoeddus o e-sigarennau.

Er nad ydyn nhw'n cynnig eu gwahardd yn gyfan gwbl, maen nhw'n poeni eu bod yn "normaleiddio" ysmygu ymysg pobl ifanc.

Effaith hir-dymor

Mae'r diwydiant e-sigarennau wedi tyfu yn fawr yn ddiweddar, ond mae rhai yn pryderu nad oes digon o wybodaeth am eu heffaith hir dymor.

Llywodraeth Cymru yw'r cyntaf yn y DU i gynnig gwahardd defnyddio e-sigarennau mewn mannau cyhoeddus amgaeedig.

Nid ydyn nhw am eu gwahardd yn gyfan gwbl, ond maen nhw'n poeni y gall eu defnyddio yn gyhoeddus "normaleiddio ysmygu ac annog pobl ifanc i ddechrau'r arfer gaethiwus a niweidiol".

Disgrifiad o’r llun,
Mae e-sigarennau yn cynnwys nicotin ar ffurf hylif, sy'n cael ei anadlu gan y defnyddiwr heb y mwg sy'n dod o ysmygu

Mae Sefydliad Iechyd y Byd yn ystyried pa argymhellion y dylai wneud i lywodraethau am sut i reoleiddio e-sigarennau.

Mewn llythyr agored, mae'r ymchwilwyr, sy'n cynnwys arbenigwr Prydeinig ar reoli tobaco, yn dweud y dylai trin e-sigarennau fel rhan o'r ateb i ysmygu yn hytrach na rhan o'r broblem.

Dywed eu bod yn rhoi opsiwn arall i ysmygwyr.

Tanseilio gwaharddiad?

Mewn datganiad, dywedodd llywodraeth Cymru nad yw eu papur gwyn ar iechyd yn amharu ar ddefnydd e-sigarennau fel ffordd o geisio rhoi'r gorau i ysmygu.

Dywedon nhw mewn datganiad bod y papur gwyn yn "gofyn am farn a thystiolaeth bellach ar y syniad y gall cyfyngu ar eu defnydd mewn mannau cyhoeddus amgaeedig fod o fudd i iechyd cyhoeddus yng Nghymru".

"Rydyn ni'n poeni y gall y defnydd o e-sigarennau danseilio'r gwaharddiad ysmygu sydd eisoes yng Nghymru.

"Mae pryder bod eu defnydd mewn mannau cyhoeddus yn normaleiddio ymddygiad ysmygu a all annog pobl ifanc i ddechrau'r arfer gaethiwus a niweidiol yna."