Ychwanegu comisiwn i gyflog gwyliau gweithwyr

  • Cyhoeddwyd
canolfan alwadau (llun cyffredinol)Ffynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r diwydiant canolfanau galwadau ar gynnydd yng Nghymru

Mi allai pobl sydd yn gweithio mewn canolfanau galwadau golli eu gwaith yn dilyn dyfarniad gan Lys Ewrop. Dyna mae'r corff Welsh Contact Centre Forum yn ddweud.

Yn dilyn y dyfarniad mi fydd yn rhaid ychwanegu'r comisiwn mae staff yn cael pan maen nhw yn gwerthu rhywbeth at eu cyflog gwyliau.

Mi fydd y penderfyniad yn effeithio cyflogwyr ar draws yr Undeb Ewropeaidd.

Mae undebau llafur wedi croesawu'r newyddion gan ddweud y byddai peidio cynnwys y comisiwn yn golygu y byddai pobl yn gyndyn o gymryd gwyliau.

Ond mae cyfreithwyr yn dweud y gallai hyn olygu y bydd gweithwyr yn gofyn am arian sydd yn dyddio nôl sawl blwyddyn.

Swyddi yn fantol?

Mae ffigyrau diweddar yn dangos bod 30,000 o bobl yn gweithio i ganolfanau galwadau yng Nghymru. 12,000 oedd y ffigwr yn 1999.

Nid dim ond canolfanau galwadau fydd yn cael eu heffeithio ond llefydd gwerthu ceir, rhai gwerthwyr tai a phobl sydd yn gwerthu cynnyrch o ddrws i ddrws.

Yn ôl Sandra Busby o'r Welsh Contact Centre Forum mi allai'r dyfarniad olygu na fydd y diwydiant yn tyfu fel yr oedd pobl yn darogan.

Ond dywedodd mai'r sefyllfa waethaf fyddai pe byddai pobl yn gorfod colli gwaith a bod cwmniau yn gorfod cau.

Bydd tribiwnlys ym Mhrydain yn penderfynu sut y bydd y newidiadau yn cael eu gweithredu.