Adolygiad Catrin Beard o'r wasg a'r blogiau Cymraeg

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Nigel Farage - mwy o sioe nac o sylwedd?

Ag yntau'n llunio ei golofn wythnosol i'r Cymro cyn cyhoeddi canlyniadau etholiad Ewrop, digon digalon oedd Hywel Williams wrth edrych i'r dyfodol gan boeni y bydd canlyniadau'r canlyniadau gyda ni am flynyddoedd pe bai Ukip yn gwneud yn dda.

Welodd o erioed y fath siop siafins o ran plaid, ymgyrch na'r broses o graffu cyhoeddus ar bolisi ac a fu yn achos Ukip, wrth iddi fynd o un trychineb ffiaidd i'r llall, gyda'i chriw eithriadol o frith o ymgeiswyr a'r pen dyn ei hun yn fwy o sioe nac o sylwedd.

Er bod Ukip yn amlwg wedi denu cefnogaeth eang, mae llawer hefyd yn gwrthwynebu syniadau a pholisïau'r blaid, ond ar blog Golwg 360 mae Elisa Haf yn ein rhybuddio i beidio â'u galw'n ffasgwyr, fel y mae nifer o'i chydnabod yn ei wneud.

'Celwydd noeth Ukip'

Disgrifiad o’r llun,
Mae gwleidyddion yn methu'r pwynt os ydyn nhw'n meddwl bod newid eu ffyrdd i geiso plesio pleidleiswyr am weithio, yn ôl Dylan Iorwerth

Yn hytrach meddai, plaid ydyn nhw sydd yn ffynnu ar un celwydd noeth: eu bod yn wahanol i bleidiau eraill Llundain. Dydyn nhw ddim: o'r un dosbarth, hil a rhyw y mae eu cynrychiolwyr yn dod - o'r un grŵp â mwyafrif llethol cynrychiolwyr y Torïaid, Democratiaid Rhyddfrydol a Llafur Newydd.

Dadl Elisa Haf yw os ydyn ni'n gweld UKIP yn fygythiad, dylen ni hefyd weld ein ffurf gyfyngedig o ddemocratiaeth yn fygythiad, a gofyn sut y gallwn ethol criw mor unffurf o wleidyddion i'n cynrychioli dro ar ôl tro.

Yn ôl Dylan Iorwerth yn Golwg, y pleidiau eraill i raddau oedd yn gyfrifol am greu llwyddiant Ukip, oherwydd eu diffyg apêl ac am dorri rheol aur pob etholiad… peidiwch â rhoi sylw i'r gelyn.

Ond ar ôl gwneud hynny, maen nhw bellach yn gor-ymateb yn ddychrynllyd i'r ymchwydd ym mhleidlais Nigel Farage a'i griw. Mae'n rhyfedd meddai, clywed arweinwyr y pleidiau mawr yn sôn am newid eu polisïau i geisio apelio at y cefnogwyr coll - gan anwybyddu neges go iawn Ukip fod pobl wedi cael llond bol ar y math hwnnw o beth.

Gormod o nostalgia

Disgrifiad o’r llun,
McBusted - eich syniad chi o uffern?

Un cyhuddiad sy'n cael ei wneud yn erbyn aelodau Ukip yw eu bod yn edrych yn ôl yn dragwyddol at ryw oes aur, pan oedd popeth yn fêl, ac efallai bod modd gwneud yr un math o gyhuddiad yn erbyn llawer o ffans cerddoriaeth.

Miriam Elin Jones ar flog Golwg 360 sydd wedi bod yn meddwl am y cynnydd yn y nifer o grwpiau sy'n ailffurfio. Cododd hyn ar ôl mynd i weld McBusted yr wythnos ddiwethaf, sef cyfuniad o Busted, ei hoff fand yn ystod ei harddegau, a McFly o'r un cyfnod.

Erbyn hyn, mae hi'n falch i ddweud bod ei chwaeth gerddorol hi - a cherddoriaeth gyfoes yn gyffredinol wedi newid gryn dipyn. Roeddwn wrth fy modd gyda Mega, meddai, ond dydw i ddim am eu gweld nhw'n dod yn eu holau yn ddynion yn hytrach na bechgyn, yn llawer callach ac aeddfetach.

Dyw hi ddim am fychanu camp Edward H, ond mae'n rhaid i ni dderbyn meddai bod dyddiau cynnar y band yn gyfnod na ddaw byth yn ôl, ac mae'n gobeithio y bydd yna'r un gefnogaeth i Al Lewis ac Endaf Gremlin yng Ngŵyl Nôl a Mlaen y penwythnos hwn ag y sy'n debygol o fod i H a'r Band (sef Edward H ac eithrio un aelod), gan eu bod nhw yn dangos y sefyllfa fel y mae hi heddiw.

Beth bynnag yw'n sefyllfa wleidyddol ni heddiw, a hyd yn oed os mai ond u-kipio pleidleisiau mae Ukip wedi'i wneud (diolch i Golwg am y gair mwys erchyll yna), does dim modd troi'r cloc yn ôl, ac mae blwyddyn ddiddorol o'n blaenau cyn etholiad cyffredinol y flwyddyn nesaf.

Mae adolygiad Catrin Beard o'r wasg a'r blogiau Cymraeg yn cael ei ddarlledu bob bore Gwener ar y Post Cyntaf ar BBC Radio Cymru ychydig cyn saith o'r gloch.