Agor 'calon' Glan-llyn

  • Cyhoeddwyd
Carwyn

Mae Carwyn Jones wedi agor Y Plas yng ngwersyll yr Urdd Glan-llyn.

Mae prif adeilad y gwersyll wedi cael ei adnewyddu, yn dilyn buddsoddiad o £450,000 gan yr Urdd yn ogystal â £75,000 o gymorth ariannol gan Gronfa Cyfenter.

Mae'r gronfa hon, sy'n cael ei gweinyddu gan Menter Môn, sy'n darparu buddsoddiad cyllidol i fentrau cymdeithasol.

Yn rhan o'r prosiect, mae 18 o ystafelloedd gwely wedi eu huwchraddio, gan greu ystafelloedd en-suite, ac ail wneud ffenestri a lloriau.

Yn ogystal, fe adnewyddwyd dwy ystafell gyfarfod Y Parlwr a'r Neuadd Wen, y toiledau a'r caban sychu dillad.

Fe gafodd y grisiau sy'n ganolbwynt i'r adeilad eu hail-wampio, hefyd.