BBC Cymru Fyw

Gwahardd mwy o nyrsys fel rhan o ymchwiliad

Published
image captionCadarnhaodd Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg bod tair nyrs arall wedi cael eu gwahardd o'u gwaith

Mae tair nyrs arall wedi cael eu gwahardd o'u gwaith fel rhan o ymchwiliad i honiad bod cofnodion cleifion wedi cael eu ffugio mewn ysbytai yn ne Cymru.

Fe ddaw'r cadarnhad o hynny wedi i saith nyrs gael eu gwahardd o Ysbyty Tywysoges Cymru ym Mhen-y-bont ar Ogwr yn gynharach yn y mis.

Mae dau weithiwr arall o'r ysbyty hwnnw wedi cael eu gwahardd ynghyd ag un arall o Ysbyty Treforys yn Abertawe.

Fe gafodd tair nyrs arall eu harestio fel rhan o'r ymchwiliad y llynedd.

Dywedodd llefarydd ar ran Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg eu bod wedi gweithredu ar ôl cynnal archwiliadau byr-rybudd ar gofnodion lefelau glwcos yn y gwaed ar draws eu holl ysbytai.

Dechreuodd yr ymchwiliad wedi i bryderon godi am gadw cofnodion yn 2013.

Arweiniodd hynny at arestio tair nyrs ar amheuaeth o esgeulustod wedi honiadau bod nodiadau wedi cael eu ffugio.

Cafodd y tair eu rhyddhau ar fechnïaeth wrth i'r ymchwiliad troseddol barhau.

Straeon perthnasol

  • Coleg Brenhinol y Nyrsys yn honni fod yna brinder nyrsus