Lluniau'r Urdd dydd Iau / Thursday's pictures from the Urdd Eisteddfod

  • Cyhoeddwyd
Gruffudd Antur
Disgrifiad o’r llun,
Enillodd Gruffudd Antur y Gadair am yr ail waith a hynny yn ei ardal ei hun (Gruffudd Antur from Llanuwchllyn won his second Chair on home turf).
Ed Holden
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Ed Holden yn dangos sut i bît-bocsio ym mhabell y Mentrau Iaith (Ed Holden gives a beat-boxing masterclass on the Eisteddfod field).
Disgrifiad o’r llun,
Daeth y parti llefaru yma o ddysgwyr o'r Wyddgrug i gystadlu'n gynnar bore 'ma (This recitation party for Welsh-learners travelled from Mold to the maes this morning)
Disgrifiad o’r llun,
Un dyn bach o Ben Llŷn yn goch, gwyn a gwyrdd (A little boy from the Llŷn Peninsula got into the festival spirit).
Disgrifiad o’r llun,
Bedwyr o Sir Gaerfyrddin yn gwibio heibio i ennill ei ras geir (Bedwyr from Carmarthenshire races towards the finish line).
Disgrifiad o’r llun,
Mae Tlws John a Ceridwen Hughes yn cael ei roi eleni i Carys Jones a Pat Jones o Aelwyd Chwilog (Carys Jones and Pat Jones are awarded the John and Ceridwen Hughes Medal for their work with young people).
Disgrifiad o’r llun,
Mae Math, Hanna a Daniel ymhlith y perfformwyr yn sioe Cysgu'n Brysur Cwmni Theatr yr Urdd fis Gorffennaf (Math, Hanna and Danniel are amongst the performers in the Urdd's Theatre Company production in July).
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Owain, prif leisydd y band Bromas, yn sôn heddiw am gomisiwn y band i sgwennu'r caneuon ar gyfer y sioe Cysgu'n Brysur (Owain from the band Bromas talked about their contribution to the Cysgu'n Brysur show today).
Disgrifiad o’r llun,
Anamal y gwelir y stondin doesion heb giw y tu allan iddi (The rare sight of the doughnuts stall without a queue).