Colli 84 o swyddi yng nghwmni bysiau Padarn

Cyhoeddwyd

Mae cwmni Bysiau Padarn yn Llanberis wedi cadarnhau eu bod am gau gan golli 84 o swyddi.

Bydd eu gwasanaethau yn dod i ben am hanner nos ddydd Gwener.

Mae'r cwmni yn dweud eu bod yn gorfod cau wedi iddyn nhw golli cytundeb gyda Chyngor Gwynedd.

Dywedodd llefarydd ar ran y cwmni hefyd bod diddymu'r cytundeb yn ymwneud ag ymchwiliad yr Heddlu i honiadau o dwyll o fewn y cwmni.

Mae dau o bobl wedi eu harestio fel rhan o'r ymchwiliad.

Ddydd Iau, dywedodd y Ditectif Arolygydd Stephen Williams o Heddlu'r Gogledd:

"Mae dau berson wedi cael eu harestio fel rhan o'r ymchwiliad.

"Cafodd un - dynes 28 oed, ei harestio a'i holi ar Fai 24. Wedi iddi gael ei holi fe gafodd ei rhyddhau ar fechnïaeth er mwyn caniatáu i'r heddlu gwblhau'r ymchwiliad.

"Cafodd yr ail - dyn 44 oed - ei arestio yn gynharach heddiw ac mae'n cael ei holi ar hyn o bryd mewn gorsaf heddlu lleol."

Blaenoriaethu cludiant ysgol

Wrth ymateb, dywedodd Cyngor Gwynedd: "Yn sgil cyhoeddiad y cwmni byddwn yn gweithredu ar gynlluniau dros dro rydym ni a chyflenwyr eraill wedi bod yn eu rhoi mewn lle i sicrhau rhai gwasanaethau amgen.

"Byddwn yn blaenoriaethu sicrhau cludiant ysgolion erbyn dydd Llun a gwasanaethau cyhoeddus eraill cyn gynted â phosib.

"Rydym ar hyn o bryd yn gweithio i osod cytundebau newydd i gymryd lle'r gwasanaethau sydd wedi bod yn cael eu darparu gan y cwmni ar ran y cyngor."

Ar eu gwefan, mae'r cwmni yn dweud eu bod wedi bodoli ers dros 25 mlynedd, yn rhedeg 45 o gerbydau ar deithiau cyhoeddus a phreifat.

Straeon perthnasol