Carcharu nyrs am ymosodiadau rhyw

  • Cyhoeddwyd
Benedyct CzajkowskiFfynhonnell y llun, Wales News Service

Mae nyrs wedi ei garcharu am 18 mis am ymosodiadau rhyw ar ddwy glaf yn Ysbyty Athrofaol Cymru.

Clywodd Llys y Goron Caerdydd bod Benedyct Czajkowski, 58, o Grangetown, Caerdydd wedi ymosod ar y ddwy ddynes wrth iddo weithio shifft nos.

Roedd wedi cyffwrdd yng nghorff un o'r cleifion, ac wedi tynnu dillad isaf y llall ar ôl iddi ganu cloch am gymorth.

Cafwyd yn euog o ddau achos o ymosod rhyw ac un o ymosod yn gorfforol.

Clywodd y llys bod y troseddau wedi digwydd ar yr un noson.

Dywedodd Czajkowski bod rhesymau meddygol dros gyffwrdd yn y ddwy ddynes, a gwadodd y cyhuddiadau.

Dywedodd y Barnwr William Gaskell: "Roedden nhw yn yr ysbyty am eu bod yn sâl ac fe wnest ti fanteisio ar y sefyllfa."

Ychwanegodd y barnwr dylai unrhyw un sy'n gweithio yn y gwasanaeth iechyd sy'n manteisio fel hyn, wybod y bydden nhw'n: "mynd i'r carchar, ac yn mynd i'r carchar yn syth."