BBC Cymru Fyw

Carcharu nyrs am ymosodiadau rhyw

Published
image copyrightWales News Service

Mae nyrs wedi ei garcharu am 18 mis am ymosodiadau rhyw ar ddwy glaf yn Ysbyty Athrofaol Cymru.

Clywodd Llys y Goron Caerdydd bod Benedyct Czajkowski, 58, o Grangetown, Caerdydd wedi ymosod ar y ddwy ddynes wrth iddo weithio shifft nos.

Roedd wedi cyffwrdd yng nghorff un o'r cleifion, ac wedi tynnu dillad isaf y llall ar ôl iddi ganu cloch am gymorth.

Cafwyd yn euog o ddau achos o ymosod rhyw ac un o ymosod yn gorfforol.

Clywodd y llys bod y troseddau wedi digwydd ar yr un noson.

Dywedodd Czajkowski bod rhesymau meddygol dros gyffwrdd yn y ddwy ddynes, a gwadodd y cyhuddiadau.

Dywedodd y Barnwr William Gaskell: "Roedden nhw yn yr ysbyty am eu bod yn sâl ac fe wnest ti fanteisio ar y sefyllfa."

Ychwanegodd y barnwr dylai unrhyw un sy'n gweithio yn y gwasanaeth iechyd sy'n manteisio fel hyn, wybod y bydden nhw'n: "mynd i'r carchar, ac yn mynd i'r carchar yn syth."