Cystadleuaeth newydd i gyw ohebwyr

  • Cyhoeddwyd
Carwyn Jones
Disgrifiad o’r llun,
Gohebydd rhaglen Hacio oedd yn holi'r Prif Weinidog ar faes yr Eisteddfod

Ddydd Gwener ar faes Eisteddfod yr Urdd ym Meirionnydd, mae'r mudiad wedi lansio cystadleuaeth newyddiaduraeth newydd.

Daw'r cyhoeddiad ar y cyd â'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol a Prhrifysgol Caerdydd.

Y dasg i'r ymgeiswyr yw cynhyrchu stori newyddion wreiddiol am eu hardal leol, ar gyfer unrhyw gyfrwng o'u dewis nhw.

Mae'r gystadleuaeth ar agor i unigolion neu grwpiau o bobl ifanc rhwng 16 a 21 oed.

'Cyfle gwych'

Fe ddywedodd Sali Collins - darlithydd Newyddiaduraeth y Coleg Cymraeg Cenedlaethol mai "nod y gystadleuaeth yw annog plant a phobl ifanc i fynd ati a 'sgwennu, a chreu cynnwys newyddiadurol drwy gyfrwng y Gymraeg."

Ychwanegodd bod "galw am newyddiadurwyr sy'n medru gweithio drwy gyfrwng y Gymraeg".

Y wobr i'r enillydd neu enillwyr yw cyfnod o brofiad gwaith gyda thîm Hacio a'r Byd ar Bedwar yn ITV Cymru ar gyfer S4C.

Meddai Aled Sion, Cyfarwyddwr Eisteddfod yr Urdd, bod hon yn "garreg filltir bwysig wrth i ni gyhoeddi cynlluniau cyffrous fel hyn... Edrychwn ymlaen at weld ffrwyth llafur cyw ohebwyr y dyfodol."

Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones oedd yn gyfrifol am lansio'r gystadleuaeth ar faes Eisteddfod yr Urdd b'nawn dydd Gwener.

Mewn rhifyn arbennig o Hacio'n Holi ar y maes, gohebydd y rhaglen, Catrin Haf Jones oedd yn ei holi.

Fe ddywedodd bod y gystadleuaeth newydd yn "gyfle gwych i bobl ifanc feithrin yr hyder i fynd ati i greu cynnwys newyddiadurol gwreiddiol yn Gymraeg, a datblygu sgiliau gwerthfawr tu hwnt.

"Dw i'n edrych 'mlaen at gael fy nghyfweld gan y bobl ifanc yma yn y dyfodol!"

Bu Mr Jones hefyd yn trafod pwysigrwydd hybu'r iaith Gymraeg y tu allan i furiau'r ysgol, er mwyn sicrhau nad dim ond yn eu gwersi mae'r to iau yn defnyddio'r iaith.