'Steddfod yr Urdd: Pigion dydd Gwener

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Gobaith Llio Maddocks, enillydd y goron, ydy gweithio fel golygydd

Merch o Feirionnydd, Llio Maddocks o Lanffestiniog, oedd enillydd y goron yn Eisteddfod yr Urdd 2014 ddydd Gwener.

Dywedodd un o'r beirniaid Dewi Prysor bod ei hymgais yn "wledd o stori" a'i fod o a'i gyd-feirniad, Bethan Gwanas, yn edrych ymlaen at ddarllen nofel ganddi.

Roedd y goron wedi ei gwneud gan Mari Eluned o Fallwyd ger Dolgellau o lechen o Feirionnydd, aur, arian a gwlanen Gymreig.

Fe ddaeth 11,206 o bobl i'r maes yn y Bala ddydd Gwener - 66 yn fwy nag ar ddydd Gwener 'steddfod y llynedd yn Sir Benfro.

Trip i Baris

Ymhlith y pum enillydd lwcus sy'n cael mynd i Disneyland ym Mharis fel rhan o'u gwobr yn yr eisteddfod mae Jodi Bird o Fro Morgannwg a gyrhaeddodd rowndiau cyn-derfynol Britain's Got Talent yr wythnos hon.

Efallai na lwyddodd i blesio Simon Cowell ond enillodd gystadleuaeth yr Unawd o Sioe Gerdd dan 19 oed nos Iau.

Yr enillwyr eraill ydy Cadi Owen, enillydd yr Unawd i Flwyddyn 2 a iau, Alys Thomas, enillydd Unawd Cerdd Dant Blwyddyn 3 a 4; Rhys Llewelyn, enillydd yr Alaw Werin Blwyddyn 6 ac iau a Cadi Evans, enillydd y Ddawns Werin Unigol i Ferched Blwyddyn 9 ac iau.

Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd Llywydd y Dydd bod hi'n bwysig magu hyder plant

Fe gyhoeddodd yr Urdd ddydd Gwener y bydd enillydd yr Unawd Merched dan 19 oed yn cael ei gwahodd i berfformio yng Ngwyl Gorawl Cymru yn Venue Cymru, Llandudno, ar Tachwedd 7, 2014 ac yn cael cyfle i ganu deuawd gyda Rhys Meirion.

Llywydd y Dydd oedd Elin Haf Davies, o'r Parc yn wreiddiol ond bellach yn byw yn Llundain.

Wedi hyfforddi fel nyrs, mae erbyn hyn yn cynghori meddygon ar anghenion ymchwil iechyd plant a hi oedd y Gymraes gyntaf i rwyfo ar draws Môr yr Iwerydd cyn rhwyfo ar draws Cefnfor India a'r Môr Tawel.

Wedi ail agor adeilad y Plas yng Nglan-llyn neithiwr roedd y Prif Weinidog Carwyn Jones ar y maes heddiw i lawnsio cystadleuaeth newyddiaduraeth newydd yr Urdd.

Bydd y gystadleuaeth ar y cyd â'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol a Phrifysgol Caerdydd yn cael ei chynnal am y tro cyntaf yn Eisteddfod yr Urdd Caerffili a'r Cylch 2015.

Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd Sara Davies fod pobl yr ardal yn frwdfrydig am ddyfodiad yr eisteddfod

'Croeso i Gaerffili'

Mewn anerchiad ar y maes estynnodd Sara Davies, Cadeirydd Pwyllgor Gwaith Eisteddfod yr Urdd Caerffili 2015, groeso mawr i bawb i Gaerffili y flwyddyn nesaf.

"Rydych chi wedi clywed am ein caws, rydych chi wedi clywed am ein cestyll, ond un peth nad ydych chi wedi ei brofi eto ydy ein croeso ni," meddai.

Bydd gŵyl gyhoeddi'r eisteddfod honno yn digwydd yng Nghaerffili ar Hydref 4, 2014. Yn 1933 y cynhaliwyd yr eisteddfod yn y dref y tro diwethaf.

Straeon perthnasol