Cyngor Pen-y-bont ar Ogwr: tro pedol ar rewi cyflogau

  • Cyhoeddwyd
Cyngor Pen-y-bont ar Ogwr
Disgrifiad o’r llun,
Mae ffrae dros cynnig i rewi cyflogau gweithwyr Cyngor Sir Pen-y-bont ar Ogwr wedi dod i ben.

Mae Cyngor Sir Pen-y-bont ar Ogwr wedi cadarnhau nad ydyn nhw yn ystyried rhewi cyflogau gweithwyr erbyn hyn.

Roedd hyn yn un opsiwn oedden nhw'n ystyried ar gyfer gwneud arbedion ariannol o £1miliwn ar gyfer y flwyddyn nesaf.

Mae hyn yn golygu na fydd y cyngor yn tynnu allan o delerau ac amodau cenedlaethol i weithwyr. Mi fyddan nhw'n cytuno i godiad cyflog o 1% gydag ychydig mwy i rai ar gyflogau isel.

Mae hyn dilyn cyfres o gyfarfodydd rhwng y cyngor ac undebau llafur.

Roedd Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, wedi cael ei lusgo i mewn i'r ffrae ym mis Ebrill fel AC Pen-y-bont ar Ogwr, a dywedodd ei fod yn barod i gyfarfod gyda'r ddwy ochr.

Fel arfer mae'r 22 awdurdod lleol yng Nghymru yn trafod codiadau cyflog gyda'r undebau.

Eleni mae'r cynghorau i gyd wedi cynnig codiadau o 1% i bob aelod o staff gydag ychydig mwy i'r rhai ar y cyflogau isaf.

Wynebu pwysau ariannol

Mewn datganiad dywedodd llefarydd ar ran cyngor Sir Pen-y-bont:

"Ar draws Cymru, mae gwasanaethau cyhoeddus yn parhau i wynebu pwysau ariannol enfawr a digynsail. Mae angen i Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont wneud arbedion o £36miliwn dros y blynyddoedd nesaf ac yn edrych ar ddulliau ar gyfer cyflawni'r targed arbedion eleni.

"Bydd y cyngor yn parhau i weithio'n agos gyda'r undebau llafur wrth iddo geisio dod o hyd i ffyrdd o gynnal lefelau gwasanaeth o fewn yr hinsawdd ariannol bresennol."

Dywedodd Dominic MacAskill o undeb UNSAIN Cymru ei fod yn croesawu'r penderfyniad.

Meddai: "Mae hwn yn fuddugoliaeth o ran synnwyr cyffredin a chydnabyddiaeth glir bod gweithwyr y cyngor yn gweithio'n galed."

Dywedodd nad oedd yn ddymunol na chynaliadwy i weithwyr dalu am wasanaethau cyhoeddus gyda'u cyflogau.

"Ers 2010, mae ein haelodau wedi gweld eu cyflogau'n cael ei rewi am dair blynedd wedi'i ddilyn gan setliad yn is na chwyddiant.

"Mae tlodi mewn gwaith ac argyfwng costau byw yn realiti poenus i nifer cynyddol.

"Fodd bynnag, rydym yn cydnabod y bydd angen i'r undebau llafur gymryd rhan mewn trafodaethau anodd gyda'r cyngor ynghylch sut i ddod o hyd i'r arbedion," meddai Mr MacAskill.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol