Cyhoeddi rhestr fer Ysgoloriaeth Bryn Terfel

  • Cyhoeddwyd
Bryn Terfel

Mae'r chwe chystadleuydd fydd yn cystadlu am Ysgoloriaeth Bryn Terfel wedi eu henwi, yn dilyn diwrnod olaf y cystadlu ar faes Eisteddfod yr Urdd.

Yn ôl y beirniaid, Eirian Owen, Cefin Roberts, Bethan Bryn ac Eirlys Britten, y chwe chystadleuydd "mwyaf addawol" o'r cystadlaethau hŷn sydd wedi eu dewis.

Y chwech fydd yn cystadlu eleni fydd:

  • Anne Denholm, Aelod Unigol, Caerfyrddin
  • Gwyn Owen, Aelwyd Llundain
  • Heulen Cynfal, Aelwyd Penllyn, Penllyn,
  • Enlli Parry, Ysgol Gyfun Plasmawr, Gorllewin Caerdydd,
  • Aron Lewis, Aelod Unigol, Penfro
  • Telaid Alaw, Aelwyd Penllyn, Penllyn.

Mewn newid i'r drefn eleni, nid yw enillwyr y cystadlaethau o reidrwydd yn cael eu dewis ar gyfer yr Ysgoloriaeth.

Daw'r newid yn dilyn argymhellion y beirniaid y llynedd i geisio datblygu'r gystadleuaeth.

'Safon uchel'

Bydd yr Ysgoloriaeth eleni yn cael ei gynnal yng Nghanolfan y Celfyddydau, Aberystwyth ar Hydref 12.

Yn ogystal â'r Ysgoloriaeth, bydd yr enillydd hefyd yn derbyn gwobr o £4,000 i ddatblygu eu gyrfa.

Dywedodd un o'r beirniaid, Cefin Roberts: "Roedd y safon yn uchel tu hwnt eleni ac mae gennym chwe unigolyn hynod dalentog yn cystadlu am yr Ysgoloriaeth yn 2014.

"Rydym fel panel yn edrych ymlaen at glywed mwy ganddynt ac rydym yn sicr y cawn noson llawn cyffro a pherfformiadau arbennig yn Aberystwyth fis Hydref."

Ers sefydlu'r Ysgoloriaeth yn 1999, nod y wobr yw meithrin talent perfformwyr ifanc Cymru.